Landbruget er levebrødet

(LANDBRUG FYN) Fra oprindeligt at være udelukkende tømrer er der opstået en virksomhed med totalentrepriser hos Poul Rasmussen A/S i Otterup.

- Hele paletten, som er nødvendigt for hoved- og totalentrepriser, er med i de muligheder, der kan tilbydes fra vores side.

Sådan siger Poul Rasmussen - indehaver af byggevirksomheden Poul Rasmussen A/S i Otterup.

Sådan var det ikke, da fru Inga som regnskabsfører og ham selv i tømrertøjet grundlagde virksomheden i 1971. Men det gik ret hurtigt fremad og efter en konstant udvikling er der i dag mellem 30 og 40 personer beskæftiget i aktieselskabet.

- Vi opførte den første stålhal på et landbrug i 1973, og siden er der fulgt utallige andre byggeopgaver med, som stalde til køer og svin, ajlebeholdere, gylletanke, maskinhuse, stuehuse - såvel nye som renoveringer - med meget mere, nævner Poul Rasmussen og tilføjer, at over halvdelen af omsætningen stammer fra landbrugskunder, som derfor er det grundlæggende for virksomheden.

- Der er efterhånden opført omkring 600 haller, og konceptet er siden videreudviklet således, at mange af hallerne i dag leveres med inventar. En stålhal kan også udføres med muret gavl og vinduer, så den kan anvendes til industri, bemærker totalentreprenøren.

Over årene er der koblet mange andre aktiviteter med på arbejdsopgaverne. Fra 1985 Portas, som forestår renovering af døre og køkkener, trapper og yderdøre over hele Fyn samt Trekantsområdet. I 1997/98 indgik en lokal vinduesfabrik og i 1999 en termoglasfabrik, som er den nuværende forretningsadresse i Otterup.

- Tømrerforretningen hørte oprindelig hjemme i Kappendrup, og det var mærkeligt at flytte domicilet til termoglasfabrikken, som jeg selv havde bygget i 1982, fortæller Poul Rasmussen.

Firmaets koncept har det meste af tiden også omfattet støbearbejde, og ambitionerne medførte, at en lokal murerforretning blev overtaget i 2002, så man derefter har haft fem afdelinger: Tømrer, murer, PR vinduer, Portas og Håndværkerbussen.

- Sidstnævnte betyder, at ingen opgaver er for små til os. Vi bistår alle husejere med såvel akutte stormskader som planlagte udbygninger. Lige nu er vi undervejs med en bygning for SID i Søndersø. Parcelhuse kan også tegnes og bygges, pointerer Poul Rasmussen, hvis søn, ingeniør Jimmy Rasmussen netop er indgået i arbejdsstyrken, som rummer godt, kvalificeret personale.

- Det er imponerende at opleve landmændenes lyst til at se fremad og investere. Det er et godt erhverv at arbejde sammen med. Trods landmændenes genvordigheder. med manglende indtjening, så skal de videre, konstaterer Poul Rasmussen, som ikke kan undgå at bemærke de frustrationer, der naturligt opstår, når en byggesag varer flere år.

- Det tekniske med byggesager volder sjældent problemer, men de miljømæssige, og politiske behandlinger undgår vi ikke at følge med i. Adskillige byggesager bliver forlænget af den grund.

Poul Rasmussen har noteret sig, hvordan landsbyer har ændret sig gennem årene. Førhen var der måske femten gårde, hvor mange havde møddingen ud til vejen og gadekæret, men nu er der kun få landbrug, men med organiseret drift og brug af nutidens teknik, så beboerne burde føle sig bedre stillet i dag.

- Det er ikke sådan, at de nye landsbybeboere oplever virkeligheden, og det er de vilkår, som både landmanden og håndværkeren må tage til efterretning, når der ønskes aktivitetsudvidelser, erkender Poul Rasmussen.

TEKST: VAGN I. PERTL

Læs også