Første tredækker på danske plader

(LANDBRUG FYN) Danmarks mest moderne grisebil byder på ideelle forhold for slagtesvin under transporten.

Vognmand Ulrik Eriksen, Asperup, har anskaffet Danmarks første tredækker grisebil på danske nummerplader.

Ganske vist må han i henhold til de nu gældende regler for dyretransport indtil videre kun bruge de to af dækkene til transport af slagtesvin, mens han gerne må benytte alle tre dæk til transport af smågrise. Han forventer dog, at nye regler snart vil træde i kraft, som vil tillade transport af slagtesvin i tre »etager«.

Efter at have kørt nogle læs smågrise blev den nye grisebil i onsdags for første gang taget i brug til transport af slagtesvin. Ulrik Eriksen hentede det første læs hos gårdejer Kaj Madsen, Gremmeløkke ved Ejby, som årligt producerer ca. 9.000 slagtesvin. Kaj Madsen har 415 søer, og ud over de grise, han selv feder op, sælger han desuden ca. 1.500 smågrise om året.

Kaj Madsen benytter »mobile udleveringsrum«, nemlig to specialindrettede vogne, som han læsser med slagtesvin og kører ud til vejen, og hvor fra vognmanden flytter slagtesvinene over på sin grisebil og kører dem til slagteriet.

- Den nye grisebil er en Volvo 380 FM 12, fortæller vognmand Ulrik Eriksen, der har kørt grise siden 1988 og som overtog vognmandsforretningen i Asperup efter sin farbror i 2001.

- Bilen er på alle tre dæk forsynet med ventilatorer, overbrusningsanlæg og drikkenipler, som forsynes fra to friskvandstanke. Det betyder, at der er taget alle mulige hensyn til dyrenes velbefindende, uanset om transporten er kort eller langvarig, eller om den foregår om vinteren eller i stegende sommerhede, understreger Ulrik Eriksen.

Foruden den nye tredækker har Ulrik Eriksen yderligere tre grisebiler. Tilsammen kører virksomheden i gennemsnit 1.300 slagtesvin pr. dag til slagterierne i Odense, Ringsted, Blans, Esbjerg eller Grindsted.

Det er således en trænet transportør, der har investeret i den første dansk indregistrerede tredækker. Og som med sin vognpark står godt rustet til at imødegå fremtidige krav til transportkapacitet.

Asperup-vognmanden fortæller, at ud af de ca. 200.000 slagtesvin, som hans virksomhed transporterede sidste år, var kun fire eller fem døde under transporten. Det svarer til 0,0025 procent - eller milevidt fra de skræktal, man sommetider præsenteres for i medierne!

- Med de regler, der gælder i dag, hvor pladskravet pr. dyr er 0,35 m², må jeg køre med 140 slagtesvin på to dæk, oplyser Ulrik Eriksen. Alt tyder på, at når det bliver tilladt at køre med slagtesvin på tre dæk, vil pladskravet blive øget til de 0,42 m² pr. gris, som i dag gælder for transporter på over fire timer. Til den tid vil jeg kunne have 145-150 slagtesvin på et læs.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også