Penge oveni affaldet

(LANDBRUG FYN) For første gang nogensinde kan man i denne tid få penge oveni for at aftage sukkerroeaffald fra Assens Sukkerfabrik.

På grund af mindre afsætning end forudset har noteringsudvalget ved Assens Sukkerfabrik i øjeblikket et helt usædvanligt pristilbud, nemlig minus 10 kr. pr. ton sukkerroeaffald afhentet på sukkerfabrikken. Man får med andre ord 10 kr. pr. ton affald, man afhenter på fabrikken. Ved en fragtomkostning på 50 kr. pr. ton kan køberen således have foderet hjemme til 40 kr. pr. ton, svarende til en pris på 34 øre pr. foderenhed.

- Dette usædvanlige tilbud, hvor man ikke skal betale for affaldet men tværtimod får penge oveni, hænger sammen med, at vores afsætning af handelsaffald gennem nogen tid ikke har været tilstrækkelig, forklarer roechef Erik Rysholt Poulsen, Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik.

- I første omgang blev prisen sænket fra 30 kr. til 5 kr. pr. ton, men det var ikke tilstrækkeligt til at få købere nok. Derfor har noteringsudvalget valgt at sænke prisen til minus 10 kr. Det ser ud til at have hjulpet en del, men vi har stadig affald til minus 10 kr., i hvert fald efter uge 50 og i resten af kampagnen, siger roechefen.

- Endvidere har roedyrkerforeningen lavet en aftale med Alfax ved Kolding om tørring af overskydende mængder. Det tiltag er gjort, for at vi kan sikre kvaliteten af det handelsaffald, der bliver kørt ud.

- Det er første gang nogensinde, at vi betaler for at komme af med affaldet, understreger Erik Rysholt Poulsen. Men vi skal jo af med det i en jævn strøm i takt med produktionen. Ellers kniber det med at holde kvaliteten.

- Der imod er der stadig stor interesse for HP-pulp. Vi regner med at producere ca. 85.000 tons i indeværende kampagne, og det svarer stort set til sidste års produktion.

Roechef Erik Rysholt Poulsen oplyser, at roekampagnen ventes at strække sig til ind i den første uge efter nytår. Det er længere end beregnet ud fra årets prøveoptagninger, og det har især tre årsager.

For det første var der udfald på en kedel i et lille døgns tid. Dernæst skete der et havari på et af de store »trug«, hvor sukkeret trækkes ud af roesnitterne. Det bevirkede, at fabrikken i ca. fem døgn måtte køre med 60 procent kapacitet. Endelig viser det sig, at roerne har givet meget større udbytte, end man havde regnet med i henhold til prøveoptagningerne.

- Indtil nu ligger den gennemsnitlige sukkerprocent på 17,5, og den forventes at blive ca. 17,3 for hele kampagnen. Renheden af de leverede roer ligger indtil nu på 87,6 procent. Og vi forventer at producere ca. 136.000 tons sukker i løbet af kampagnen, slutter Erik Rysholt Poulsen.

Læs også