Forsøg med moden majs

(LANDBRUG FYN)Landskontoret for Planteavl har valgt at afprøve majsdyrkning til modenhed tre steder i landet. På Fyn har Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, netop tærsket forsøgsparcellerne på Langeland.

At mejetærske majs til modenhed er ikke uden besvær. Det viste sig hurtigt, da forsøgsparceller på Langeland forleden skulle høstes.

Det største besvær var nu ikke, fordi majsen havde lagt sig ned med vinden dagen forinden, men fordi forsøgsmejetærskerens kobling »stod af«. Det konstaterede den tilkaldte, lokale mekaniker.

Med melding om, at reservedelene lå i Heden, så blev det en resolut konsulentbeslutning at komme af sted, som enhver anden landmand ville have gjort. Reparationen sikrede, at dagens arbejde blev gennemført, om end med lygterne tændt, men der var satset rigtigt med det efterfølgende regnvejr.

Mens kollegerne var en tur på Fyn efter reservedele, fremviste planteavlskonsulent Peer Bay Nielsen fra Agrogården de fine eksemplarer af modne majskolber fra forsøgsmarken hos Morten Andersen, Skrøbelev, hvis egen mejetærsker tærskede den øvrige mark uden problemer.

Flere formål med forsøgene

Fra Landskontoret for Planteavl modtog Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne i foråret en henvendelse om at anlægge forsøg vedrørende majsdyrkning til modenhed.

Fra foreningen siger planteavlsrådgiver Hans Erik Larsen, at der er flere formål med landsforsøgene, der er placeret tre steder i landet. Foruden Langeland findes der parceller på Sjælland og i Sønderjylland.

- Dels gælder det udbytterne, herunder stivelsesindhold, men en yderligere væsentlig undersøgelse gælder, hvorvidt der i majsafgrøden opstår større problemer med fusarium. Med det forholdsvis fugtige, danske klima er det vigtigt at vurdere, om majsavlen medfører uønskede giftstoffer, forklarer Hans Erik Larsen.

Han oplyser, at landsforsøgene blev anlagt, da man efter generelt gode vækstår for majs til ensilering mente, at det var tiden at undersøge mulighederne for majs til modenhed.

- Fjorten dage forinden havde vi en test på modenheden, men den tidligste sort havde 35 procent vand, så vi afventede de næste uger med tærskningen. Nu blev der så høstet med 30 procent vand, som der skal korrigeres for i de rå tal for udbyttet, gør Hans Erik Larsen opmærksom på.

Udbytterne for alle sorter viste sig ret imponerende, da der blev registreret et udbytte på gennemsnitligt 95-100 hkg pr. hektar. Spændvidden går fra 78 hkg til 120 hkg våd råvare, hvor de sildige sorter præsterer bedste udbytter.

Resultaterne må nu afvente de endelige opgørelser fra Landskontoret, inden der kan evalueres for alle tre landsforsøg.

Hans Erik Larsen kunne konstatere, at det var en ganske pæn råvare, der kom ud af mejetærskeren, selv om der til majshøsten burde være større afstand mellem trådene på broen.

- Planterne skal være ordentligt afgroet, så stænglerne ikke er for seje og for fedtede. Men det bumler noget anderledes i mejetærskeren end ved kornhøsten, nævner konsulenten.

Læs også