Forsøgsjord bliver til villakvarter

(LANDBRUG SYD) Dansk Jordbrugsforsknings forsøgsstation ved Askov har måttet afgive jord til byudvikling.

Dansk Jordbrugsforsknings forsøgsstation ved Askov har solgt 13 hektar jord til ejendomsselskabet Rølkjær ApS.

Salget er ikke sket på initiativ fra hverken Dansk Jordbrugsforskning eller fra staten som formelt ejede jorden, men efter en forhandling med Vejen Kommune, som ønskede at området nord for Askov blev byggemodnet efter arealet i 2002 kom i byzone.

- Det blev i den forbindelse meddelt fra Dansk Jordbrugsforskning, at kommunen ikke skulle regne at få området øst for forsøgsstationens bygninger, forklarer afdelingsarkitekt med ansvar for byplanlægning, Vejen Kommune, Niels Fjord.

Her ligger nemlig nogle langvarige gødningsforsøg, som blev anlagt i 1893 og er blevet videreført lige siden.

Driftsleder Niels Peter Pedersen, Forsøgsstation Askov, forklarer at der lå nogle arealer med forsøg med slam fra rensningsanlæg på det areal, som staten gik med til at sælge.

Da jorden var statslig ejet skulle den ifølge reglerne i frit udbud, og her viste det sig, at Vejen Kommune ikke bød højest. Det blev i stedet den lokale byggeprojektudvikler, direktør Ole Kronholm, som i øjeblikket venter på at gå i gang med at byggemodne arealet til cirka 60 villagrunde, samt nogle få rækkehuse.

Før arbejdet kan gå i gang skal arkæologer fra Egnsmuseet Sønderskov gennemføre nogle prøveopgravninger.

Læs også