Fortsat spænding om halmfyring på Fynsværket

(LANDBRUG FYN) - Jeg tror, at chancerne i dag er 60/40 for, at det lykkes, siger Hans Stougaard, formand for Danske Halmleverandører, der sammen med Dansk Landbrug og Elsam anmoder Energiklagenævnet om en hurtig afgørelse.

Den workshop, som Danske Halmleverandører havde planlagt til afholdelse på Vissenbjerg Storkro i onsdags, blev i stedet ændret til et bestyrelsesmøde, hvor man drøftede en række emner og problemer i forbindelse med opfyldelse af kravene i Biomasseplanen fra 1993 om anvendelse af halm og andet biobrændsel - primært flis - til produktion af el og varme.

Allerede for nogle måneder siden nåede Fynsværket og Odense Kommune til enighed om den pris, kommunen skal betale for halmbaseret fjernvarme fra Fynsværket. Aftalen indebærer, som tidligere omtalt her i Landbrug Fyn, at Fynsværket vil fyre med 100.000 ton halm om året, hvorved man vil kunne opfylde kravene i Biomasseplanen.

Imidlertid har Elsam taget en række forbehold, som skal opfyldes, inden man vil begynde at omstille en del af Fynsværket til at fyre med halm. Blandt andet har Elsam ønsket at kæde den fynske aftale sammen med, at man også får en aftale på plads med Århus Kommune om prisen på fjernvarme fra Studstrupværket. Denne sag ligger nu til afgørelse i Energiklagenævnet.

- Bestyrelsesmødet gik som helhed godt. Men der var generelt stor skuffelse over, at Elsam ikke vil gå hurtigere frem med hensyn til at etablere halmfyring på Fynsværket, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, efter onsdagens møde.

- Jeg har talt med Elsams direktør i dag (torsdag, red.), fortsætter Hans Stougaard. Han vil gerne være med til at rette henvendelse til Energiklagenævnet for at få en hurtig afgørelse i sagen omkring en aftale med Århus Kommune om prisen på fjernvarme fra Studstrupværket.

- Resultatet bliver, at Dansk Landbrug, Danske Halmleverandører og Elsam vil rette en fælles henvendelse til Energiklagenævnet. Elsam sender sin skrivelse i disse dage, og Danske Halmleverandører og Dansk Landbrug sender mandag (i dag, red.).

- Vi håber, at Energiklagenævnet kan se, at der ligger alvor bagved, når begge parter henvender sig, siger Stougaard. Elsam har sagt i dag, at hvis nævnets afgørelse falder ud, som de ønsker det, vil man gå i gang med at omstille en del af Fynsværket til at fyre med 100.000 ton halm om året.

- Sagen om fjernvarmeprisen i Århus er i øvrigt et spil mellem Elsam og Århus Kommune, som Danske Halmleverandører ikke har del i. Vi har opfyldt vores betingelser omkring aftalen med Odense Kommune og Fynsværket til punkt og prikke.

- Aftalen omkring halmfyring på Fynsværket betyder en pris til halmleverandørerne på 41,2 øre pr. kg halm - pristalsreguleret og med binding for begge parter i 10 år. Den dag, det er på plads med halmfyring på Fynsværket, går vi ud og annoncerer efter halmen, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi her på Fyn kan skaffe de 100.000 ton halm om året.

- Vi har ikke opgivet håbet, understreger Danske Halmleverandørers formand. Jeg tror, at chancerne i dag er 60/40 for, at det lykkes at få etableret halmfyring på Fynsværket. I den forbindelse må vi sige, at de stigende oliepriser, vi oplever nu, ikke gør det dårligere for os halmleverandører. Endvidere har Rusland nu ratificeret Kyoto-aftalen, og det betyder, at de udmærket ved, hvad CO2-kvoterne bliver værd fremover.

Om Danske Halmleverandørers bestyrelsesmøde i øvrigt oplyser Hans Stougaard, at bestyrelsesmedlemmerne fra hele landet drøftede, hvordan man skal komme videre med afsætningen af halm.

I den forbindelse havde formanden for Østlige Øers Landboforeninger, Povl Fritzner, et oplæg om et tættere samarbejde med Danske Halmleverandører. Det resulterede i en aftale om, at to af pladserne i Danske Halmleverandørers bestyrelse fremover skal besættes fra Østlige Øers Landboforeninger.

34-43-fy

Læs også