Kalveproducent med eget slagteri

(LANDBRUG FYN) Den nye ejer af Skovgaards Slagteri i Ringe har selv produktion af slagtekalve.

Skovgaards Slagteri og Kødopskæring, der for en snes år siden blev grundlagt af Kurt Skovgaard på adressen Industrivej 7 i den nordlige udkant af Ringe, har for nylig skiftet ejer, idet Kurt Skovgaard ønskede at gå på pension.

Den nye indehaver, Uffe Hoffmann, overtog virksomheden 15. september. Uffe Hoffmann, der er uddannet pølsemager, købte 1. november 1996 et landbrug med 19 ha jord i Ørbæk, hvor han straks efter etablerede en produktion af slagtekalve.

For ca. tre år siden åbnede Uffe Hoffmann en gårdbutik på ejendommen i Ørbæk - primært med salg af kalvekød af egen produktion. Efter at have handlet en del med Skovgaards Slagteri i Ringe begyndte han på et tidspunkt at arbejde i virksomheden, som han altså nu har købt.

- I forbindelse med overtagelsen af slagterivirksomheden har jeg lukket gårdbutikken, fortæller Uffe Hoffmann. Men jeg fortsætter med at producere kalve. Jeg har tilladelse til 65 dyreenheder. Det svarer nogenlunde til en besætning på 185 kalve, og årsproduktionen ligger på 220-250 kalve, der slagtes, inden de når 200 kg slagtet vægt.

Skovgaards Slagteri og Kødopskæring beskæftiger i alt 10 personer inklusive ejeren selv og en kontordame. Der slagtes hver mandag, tirsdag og torsdag, og hver uge slagtes ca. 260 grise samt 10-15 kreaturer inklusive egne kalve. Kødet afsættes en gros til grossistvirksomheder, slagterforretninger og supermarkeder.

- Det er almindelige slagtesvin, vi slagter, og de kommer fra faste leverandører, oplyser Uffe Hoffmann. Nogle af dyrene henter vi, og andre kommer leverandørerne selv med.

- Vi er eksportautoriseret og har derfor ikke selv butik. Vi må godt skære en gris op og udlevere den til producenten, men det er en gros-salg, vi arbejder i, og vi kører selv kødet ud til alle kunderne.

Læs også