Rene diskussioner om vand

(Effektivt Landbrug) Gode råd er dyre, hvis vi fortsat skal bevare vort gode drikkevand – eller er de? Det spørgsmål tager en konference om vand op til debat.

Alle danskere værdsætter landets gode drikkevand, men den stigende landbrugsproduktion sætter vandkvaliteten under pres. Det er dette dilemma, som landboforeningen LandboNord vil debattere på en grundvandskonference for landmænd, repræsentanter for vandværkerne og kommunale og amtslige embedsmænd og politikere.

- Der pågår for tiden mange drøftelser om, hvordan vi fortsat kan sikre godt drikkevand samtidig med en omfattende landbrugsproduktion. Skal der ske produktionsindskrænkninger? Skal landmændene afstå jorden? Skal de mange private vandværker forbedre det tekniske udstyr? Spørgsmålene er mange, og dem håber vi, at konferencen kan svare på, lyder det fra LandboNord.

På konferencen, der finder sted onsdag den 6. oktober, er det målet at sætte deltagerne i stand til at skære igennem den grumsede vand-diskussion. Et af midlerne til at forstå de mange uigennemsigtige vand-påstande, der fyger gennem luften, er en øget viden om indført i vandets »grundlov«, nemlig EU’s miljøregler og de mål, EU har sat sig med hensyn til grundvandsbeskyttelse. På konferencen vil deltagerne således kunne få svar på, hvad vandrammedirektivet og nitratdirektoratet er for noget, og statsgeologen Alex Sonnenborg vil samtidig fortælle, hvad EU gør for at nå sine miljømål.

Er der vand nok? Det er måske det mest centrale spørgsmål i debatten, og konferencen undlader da heller ikke at forsøge at bringe deltagerne op til overfladen med hensyn til forståelsen af denne problematik. Fra Grundvandskontoret i Nordjyllands Amt tropper kontorchef Astrid Skovmand Lomholt op og forklarer, hvilken betydning vandrammedirektivet får i praksis, og hvilke mål, der gælder for nedbringelsen af pesticider og andre stoffer.

Hvis man som deltager på konferencen stadig føler sig ude på dybt vand i diskussionen, kan et indlæg fra planteavlskonsulent Jens Faurholt Jensen fra LandboNord måske bringe fast grund under fødderne. Han vil forsøge at svare på, om landbruget er i stand til at »aflevere« det vand, der opfylder kravene, eller om det er tid til at give erhvervet redningsveste på. Jens Faurholt Jensen vil også svare på, hvad der skal til, for at landbruget fortsat kan levere rent drikkevand.

Et spørgsmål, der for alvor kan få landbruget ud, hvor det ikke kan bunde, er: Hvad kommer rent grundvand til at koste? Det vil planteavlskonsulenten også forsøge at svare på.

Dernæst vil landboforeningsformand i Morsø Landboforening, Poul Roesen, fortælle om, hvad morsøboerne har gjort for at sikre samarbejde og fornuft omkring rent drikkevand.

Om eftermiddagen er der debat mellem en række folk med vidt forskellige meninger om grundvand. LandboNord opsætter et debatpanel, der skal diskutere, hvordan vi får et godt grundvand til de kommende generationer. I panelet sidder Poul Roesen, Morsø Landboforening, Kristen Simonsen, Næstformand i Foreningen af Vandværker i Danmark, Bjarne Laustsen, MF (S), Gynter Mølgaard Nielsen, landmand og vandværksformand, Voerså, og endelig Thorkild Kjeldsen, Lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening. Debatleder er chefkonsulent Jørgen Evald Jensen.

Dernæst vil en praktiker med hånden nede i problematikken, nemlig vandforsynings-chef Jon E. Lemming, Hjørring Kommune, give sit bud på, hvad han selv og landbruget skal gøre for at skaffe nok rent grundvand.

Konferencen finder sted på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev onsdag den 6. oktober fra kl. 9.30–15.30.

Læs også