Høstvejret giver Fyn tab på over 50 millioner

(LANDBRUG FYN) De seneste ugers regnbyger kan bevirke, at brødhveden, maltbyggen og fremavlskornet på de fynske marker nu kun kan anvendes til foder.

De fynske planteavlere er kendt for at frembringe en høj kornkvalitet. Mange marker bugnede indtil for tre uger siden af gylden brødhvede, attraktiv byg til ølbrygning og kornsorter, der som fremavl skulle danne grundlag for kommende års høst.

Imidlertid ville vejrguderne det som bekendt ganske anderledes, og selv om regnen i disse dage er ophørt og afløst af høj sol og perfekt høstvejr, så er det for sent. Den megen fugtighed har fået kernerne til at spire. Dermed forringes kvaliteten i en sådan grad, at kornet kun vil kunne anvendes til foderformål.

Det betyder en betragtelig mindre afregning for de store arealer rundt om på Fyn og naturligvis overalt i landet, som sæsonen igennem ellers har været passet og plejet for at kunne leve op til de kontrakter og kvalitetsnormer, som stilles til brødkorn, maltbyg og fremavlskorn.

- I øjeblikket er der en prisforskel på 5-7 kroner for 100 kg brødhvede og foderhvede, og dertil kommer tørreomkostningerne, der ligger på 5-10 kroner for en tønde korn, oplyser FAF’s direktør, Lars Thorø.

Når Fyn står for omkring en tiendedel af den danske kornhøst, der i år kommer til at ligge på cirka ni millioner tons - heraf over halvdelen med de nævnte kvalitetsafgrøder, så vil tabet for de fynske landmænd beløbe sig til over 50 millioner kroner.

- Desværre tror jeg ikke, at ret mange partier vil kunne reddes efter den ubønhørlige regnperiode. Til gengæld må vi alle bede til, at det gode vejr nu binder sig fast, indtil mejetærskerne er færdige, var FAF-direktørens håb i torsdags, da Landbrug Fyn bad ham beskrive den alvorlige høstsituation, hvor omkring halvdelen af den fynske høst endnu manglede at blive bjærget.

Enkelte steder er der i den tre ugers periode blevet høstet mellem bygerne, men med vejrudsigten hen over weekenden med sol og varme vil alt disponibelt mandskab og materiel være i marken, når disse linier læses - eller måske rettere: skulle være læst.

- Det er nemlig i tolvte time. Afgrøderne knækker ned, og dermed er der større risiko for spild. Situationen stiller ekstra store krav til landbruget, maskinerne - og foderstoffen. Hos os har vi naturligvis åbent hele weekenden, og alle tørrerier kører på højtryk, fortalte Lars Thorø, medens han vurderede en trods alt flot og opretstående hvedemark ved Odense i torsdags.

- Mange planteavlere vil lægge kornet på eget tørreri og lager og håber så, at kvaliteten holder. Men desværre tror jeg, at kun de færreste partier vil kunne godkendes. Faldtallet er ganske enkelt væk, idet spiringen er sat i gang i brødhveden, selv om man ikke kan se det med det blotte øje, siger FAF-direktøren.

Også forhåbningerne til maltbyggen er minimale, men Lars Thorø forsikrer, at hvert parti vil blive vurderet.

- Desværre er maltbygmarkedet presset, ikke mindst af et stort udbud fra Frankrig, hvor vi har hørt om udbytter på mere end 10 ton pr. hektar i en fin kvalitet.

Derfor er der da heller ikke forventninger om prisstigninger på hverken byg eller hvede, som tilfældet var sidste år ved denne tid og nogle måneder frem.

- Her var det tørken i Sydeuropa, som fik kornpriserne til at stige. I år er situationen en hel anden, efter 90 procent af EU’s høst er bjærget godt med store mængder og pæne kvaliteter. Kun i Danmark, Sverige og dele af Storbritannien og Nordtyskland mangler der korn at blive høstet.

- Sidste år blev der i alt høstet 225 millioner ton korn i EU inklusive de nye østlande, og i år er forventningerne på 275 millioner ton. Med et forbrug på 245-250 millioner ton skal vi nu ud på verdensmarkedet og sælge overskuddet. Og det bliver ikke nemmere, når der overalt meldes om rekordhøst, erkender Lars Thorø.

WTO-forhandlingerne, den lave dollarkurs og fragtraterne kan blive afgørende for afsætningen af overskudskornet og for prisniveauet.

- Fyn er generelt et overskudsområde for korn, og specifikt for os i FAF er situationen ikke mindre vanskelig af, at vi er en korntung virksomhed, og at vi i år ikke vil have den normale mængde af kvalitetskorn til rådighed.

- Der er pres på afsætningen af foderkorn, og desværre er kvaliteten ikke til, at partier vil kunne interveneres og oppebære et sikkerhedsnet til november på 72-73 kroner pr. 100 kg, hvis det skulle blive aktuelt, siger Lars Thorø.

På grund af situationen omkring kornkvaliteterne kan direktøren vanskeligt sige noget om det aktuelle prisniveau for korn.

- De færreste har solgt eller prisfastsat kornet på nuværende tidspunkt, men generelt har prisudviklingen ikke ændret sig siden begyndelsen af årets høst. Som jeg ser det, er der ingen tegn til prisstigninger, som vi så det i fjor, og dermed er vi tilbage til tidligere års situation med stort udbud og dermed ingen væsentlige prisændringer hen over sæsonen.

FAF-direktøren håber nu, at landmændene vil få held til at bjærge årets høst og halmen i en fart, og dermed komme i gang med etableringen af næste års afgrøder.

I den forbindelse minder han om, at det fugtige vejrlig bevirker, at det stadig er muligt at så vinterraps.

- Man siger gerne, at den skal være i jorden senest 20. august. Men det er i tørre år. Med den meget fugtighed og de fortsat høje jordtemperaturer vil rapsen kunne spire på få dage. Derfor vil man endnu i en uges tid kunne nå at etablere denne gode vekselafgrøde, som igen i år viste sig fra den gode side.

- Vi har set udbytter i vinterraps på tæt ved fem ton pr. ha. Det er ganske flot, understreger Lars Thorø, der også melder om gode udbytter i de øvrige tidlige afgrøder.

- Vinterbyggen gav mange steder over 40 fold, og rugen har også været fornuftig på de trods alt begrænsede arealer, hvor denne afgrøde dyrkes. Endelig blev de første arealer med hvede og vårbyg bjærget med gode udbytter og fin kvalitet.

Men så kom regnen - og det kommer som nævnt til at koste landbruget dyrt.

Læs også