Generalsekretærens sidste verdensmesterskab

(LANDBRUG FYN) Når dette års pløje-VM er vel overstået, og alle administrative opgaver er udført, takker fynske Carl Allesø af efter godt 10 spændende år som generalsekretær for Verdenspløjeorganisationen WPO.

Den tidligere fynske maskinkonsulent, Carl Allesø, har travlt i disse dage.

Fredag den 27. august rejste han - tillige med de to danske VM-pløjere, Flemming Thorsager og Søren Korsgaard, samt Verdenspløjeorganisationen WPO’s danske bestyrelsesmedlem Lars Gammelvind og danskernes træner Jens Iversen - til Nordirland, hvor dette års verdensmesterskaber i traktorpløjning finder sted på fredag og lørdag, den 3. og 4. september (se modstående side).

Og det er ikke for at holde ferie, at Carl Allesø er rejst til Nordirland. Tværtimod venter der ham en række særdeles travle dage, idet han som WPO’s generalsekretær siden 1994 for 11. gang har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af det årlige pløje-verdensmesterskab.

Til gengæld er det sidste gang, Carl Allesø er med til VM som generalsekretær. Ansættelseskontrakten med WPO udløber til december, og Carl Allesø, der er 68 år, har ikke ønsket at søge den forlænget for en ny periode.

- Fredag den 27. august er den officielle ankomstdag for alle involverede i VM-pløjningen, fortæller Carl Allesø. De første par dage er fridage for pløjerne, som kan komme ud på forskellige udflugter, arrangeret af værtslandet, Nordirland.

- Pløjerne indkvarteres på et universitet i Coleraine i Londonderry County, ikke langt fra Limavady, hvor VM-stævnet finder sted, og før selve VM-pløjningen har alle pløjerne fire dage til at træne i såvel grønjord som stubjord.

- Min opgave er at sørge for, at alle andre husker at gøre det, der skal gøres, bemærker Carl Allesø. Noget af det vigtigste er etablering af dommerhold, der hver består af tre dommere fra forskellige lande. De skal kontrollere forholdene, og de har ansvaret for, at alt omkring pløjningen fungerer, som det skal.

- Etableringen af dommerholdene foretages af en gruppe på syv »head-stewards«. Disse syv - ud af 29 mulige i WPO’s bestyrelse (en fra hvert land, red.) - vælges hvert år efter VM-stævnet til at fungere som pløjeledere det følgende år. Og der skal altid udskiftes mindst én af head-stewards hvert år.

- Efter pløjningen vælger head-stewards beregnerhold, som har ansvaret for sammentælling af points. Det skulle borge for, at de bedst egnede bliver udvalgt til dette vigtige hverv.

- Værtslandet står for det praktiske arbejde med indhegning, klargøring af pløjearealerne m.m., men vi - det vil sige pløjeledere, dommere og generalsekretær - skal kontrollere, at alt er i orden.

- Som sekretær for bestyrelsen er jeg også med til bestyrelsesmøderne, hvoraf der afholdes to før pløjningen og et efter, fortæller Carl Allesø. Her tages blandt andet stilling til optagelse af nye medlemmer, hvor de fremtidige VM-stævner skal afholdes og mange andre ting.

- De enkelte lande søger om at få lov at afholde VM, og jeg kan oplyse, at der er »optaget« helt frem til 2018. Fem år forud bliver der tegnet bindende kontrakt med ansøgerlandene, og her kan det ske, at nogle springer fra.

Carl Allesø fortæller, at selve VM-pløjningen foregår stort set ligesom et dansk DM. Efter konkurrencen afholdes en festlig præmieoverrækkelse i bedste OL-stil med flag, nationalmelodier, medaljer om halsen og overrækkelse af diverse trofæer. Der uddeles i alt 18 medaljer - til vinderne i grønjord, stubjord og samlet - på både standard- og vendeplov.

Verdensmesteren på standardplov får som vandrepræmie »Den gyldne Plov«, og verdensmesteren på vendeplov for en »stafet«. Desuden får vinderne hver en model af trofæet til ejendom.

Pløjerne rejser hjem mandag den 6. september, mens Carl Allesø sammen med sin hustru bliver og holder et par velfortjente feriedage inden hjemrejsen.

- Dette er mit sidste VM og mine sidste bestyrelsesmøder i WPO, påpeger Carl Allesø. Jeg tiltrådte officielt som generalsekretær i 1994, da VM fandt sted i New Zealand, og i år er det mit 11. VM-stævne.

- Jeg har været umådeligt glad for jobbet. Men det passer mig også fint, at jeg holder nu. Det blev aftalt, da jeg i 1999 fornyede min kontrakt, der udløber efter dette års VM. Jeg fratræder 1. december, når jeg er færdig med referatet af VM-stævnet i Nordirland.

Carl Allesø oplyser, at der er tre ansøgere til jobbet som WPO-generalsekretær. Ved det første bestyrelsesmøde forud for VM-pløjningen vælger og ansætter bestyrelsen den næste generalsekretær.

Som nogle af sine mest spændende oplevelser som WPO-generalsekretær nævner Carl Allesø afviklingen af VM i Kenya i 1995 - og i Danmark i 2001.

- Jeg var som dansker glad for, at det lykkedes igen at lave et af de mest fremragende pløjestævner i WPO’s historie. Danmarks Landboungdom stod for den praktiske gennemførelse, og de gjorde det flot. Lige så flot som Landboungdommen Fyn gjorde det ved VM-stævnet i Sdr. Nærå ved Årslev i 1985.

- I 1985 var jeg medlem af WPO’s bestyrelse for Danmark og var meget involveret i stævnet. Og både jeg og mange andre husker endnu den omhu, som stævnets vært, Poul Viggo Andersen, Langagergaard, udviste for at sikre fantastiske forhold for pløjerne i marken.

- Danskerne er gode til at lave sådan noget, påpeger Carl Allesø. De aktive personer i Landboungdommen har en fantastisk evne til at forenkle og få tingene til at klappe. Både ved VM på Fyn i 1985 og ved Eskjær nord for Skive i 2001.

- Hvad har de næsten 11 år som generalsekretær for WPO betydet for dig?

- Det har betydet meget for mig at få lov at arrangere disse ting rundt omkring i verden så godt, jeg kunne, svarer Carl Allesø. Det har været interessant at få lov at være administrativ leder af en virksomhed som Verdenspløjeorganisationen. Det har jeg været stolt af, og jeg kan roligt sige, at der forestår min efterfølger en meget spændende opgave.

- Desuden har hele ideen med pløjningen betydet meget. Når man deltager i VM-pløjning, er der tale om sport - og en meget fin sport, hvor pløjeren er helt alene med sin plov og traktor, men pløjer efter de fælles internationale regler.

- Men, fortsætter han, VM-pløjning er også - og ikke mindst - en demonstration af førsteklasses landmandskab. Derfor mener jeg stadig, at det, som WPO gør, er betydningsfuldt - en lille brik i det store billede.

- Den perfekt pløjede mark er det ideelle grundlag for det perfekte såbed. Og det perfekte såbed er helt nødvendigt, hvis man stiler efter et stort høstudbytte. Og store høstudbytter er nødvendige, hvis denne verden skal brødfødes, understreger Carl Allesø.

- Det er ikke nitrat og CO2, man skal frygte. Nej, man skal frygte for den dag, der ikke er en fødevarereserve til indsats i nødsituationer i en turbulent verden med stigende befolkningstal. Der er ikke overproduktion af fødevarer. Problemet er manglende politisk vilje til at have et beredskabslager til nød- og katastrofesituationer.

Efter sin fratræden som WPO-generalsekretær fortsætter Carl Allesø indtil videre med at være sekretær for Fynske Maskinstationer og for Fynshalm.

Ikke mindst i den sidstnævnte egenskab har han på nært hold kunnet opleve den træghed, der på flere niveauer gør sig gældende, når det handler om at udnytte biomasse som en miljøvenlig energikilde.

- I den forbindelse, slutter Carl Allesø, undrer jeg mig også over den fantastiske dobbeltmoral, som også vores nuværende regering udviser, når politikerne - samtidig med at erklære deres tro på vigtigheden af CO2-reduktion - med næb og klør bekæmper produktionen af flydende biobrændstoffer her i landet.

Læs også