Kritiserer skriftlig auktion over juletræer

(Effektivt Landbrug) Det nye opmærkningssystem for juletræer, hvor kategorien Original Nordmann udgør en rummelig andel af træerne, fik både ros og ris på Langesømessen.

Der blev uro mellem juletræerne, da en af Langesømessens faglige markture passerede den nordmanniana-kultur, der af arrangørerne var udbudt til salg under messen.

Langesø Skovbrug havde opmærket 1.000 Nordmann-træer efter den nye såkaldte »Rød Original Nordmann« i tre størrelser og ligeledes 1.000 træer med gule mærker, de såkaldte »supermarkedstræer«. De to partier var udbudt til salg ved en auktion, hvor interesserede kunne byde ved at aflevere et stykke papir med budet til Dansk Juletræsdyrker Forenings stand.

- Det er ikke seriøst, mente juletræsproducent Gunnar Stefansen, Fjordgården i Skibby.

- Jeg vil godt kritisere, at auktionen holdes lukket og ikke åbent. Hvis auktionen blev holdt åbent, og vi alle kunne overvære det - også de tyske opkøbere, der er her – ville vi få en fornemmelse af, om der er hold i de stigende priser, alle taler om, siger han.

Der lød også knubbede ord om Langesø Skovbrugs opmærkning af den nye Original Normann-kategori, som det er hensigten skal rumme alle tidligere Prima-træer og to tredjedele af Standard-træerne.

Blandt det fagligt kompetente publikum mente flere end ikke, at kategorien under, de såkaldte supermarkedstræer, overhovedet burde sendes på markedet. - Træer som disse er til højst 20 kroner, og de bør aldrig komme på markedet, lød det.

- Ser man bort fra den måde, opmærkning og auktionen her foregår på, er det nye mærkningssystem et fremskridt som jeg hilser velkomment, lød det fra Gunnar Stefansen, der erkender, at det kan blive lidt besværligt at få det nye system til at virke.

Flere dyrkere udtrykte betænkelighed ved de røde Original Normann-mærkater, hvor kun et påtrykt nummer viser træets højdekategori. Det kan være svært at se størrelseskategorierne tydeligt nok, når der for eksempel læsses træer i mørke.

- Og det kan blive årsag til mange fejl, lyder det.

Læs også