Rapshøst lige til grænsen

(Effektivt Landbrug) Medhjælper Bjarne Soll kunne have hoppet fra mejetærskeren og over i Tyskland, da han høstede vinterrapsen.

Han så ingen grænseoverløbere, og han hoppede heller ikke selv af. Men medhjælper Bjarne Soll kunne med lethed have gjort det, da han høstede Desco-vinterraps ved et af Danmarks sydligste punkter, grænsestationen Frøslev-Padborg.

Blot få hundrede meter væk fra den travle grænsestation var der ganske øde, mens den 30 fod store Claas Lexion 560-mejetærsker arbejdede sig op langs med det lille hegn, der adskiller Danmark fra den store nabo. På den anden side af hegnet var der også øde marker.

På Claas-mejetærskeren var der installeret et ni meter Vario original skærbord med rapsforsats, og det så ud til at fungere fint, men det skal det også, for mejetærskeren høster i alt 130 hektar med raps. Udbyttet lå på 3,5 tons, og vandprocenten lå på 10-11 stykker i begyndelsen, faldende til 8 procent.

- Udbyttet er fint, for det er sandjord, mens vandprocenten er lidt højere, end den må være. Men vi har ikke tid til at holde stille for længe med mejetærskeren, sagde Bjarne Soll, der er med til at høste i alt 530 hektar jord. Heraf er 160 hektar hvede, og 70 af dem er i Tyskland, hvor udbyttet ligger noget højere end de danske på grund af andre miljøregler.

Bjarne Solls arbejdsgiver, landmand Jørgen Feldsted, Frøslev, ejer 170 hektar og producerer 900.000 slagtekyllinger årligt. Derudover laver han 8.000 slagtesvin.

7.000 tønder af hvedehøsten går til fodring, og derudover har Jørgen Feldsted majs, triticale, vinterbyg, vinterraps og vårbyg. Samtidig presser han en del halm til salg, heraf rapshalm til Holland, mens anden halm går til blandt andet Ensted-værket, der er et forbrændingsanlæg.

Læs også