- Deltidslandmændene er gode ambassadører for landbruget

(LANDBRUG SYD) Formanden for Landboforeningernes deltidsudvalg, Tage Hansen, Hovborg, finder det vigtigt, at der gøres noget for de mange deltidslandmænd – fuld fart i den sydjyske region, mens Fyn halter efter.

I de seneste år er der blevet flere og flere deltidslandmænd i Danmark, og den udvikling ser ikke ud til at stoppe – tværtimod. Når gårde lægges sammen, bliver der mindre ejendomme på landet i overskud, og de bliver typisk beboet af en deltidslandmand.

- Antallet af deltidsbrug har i en årrække været for opadgående, og i dag er mere end halvdelen af medlemmerne i organisationen deltidslandmænd, fortæller formanden for Landboforeningernes deltidsudvalg, Tage Hansen, Hovborg, og noterer, at der stadig er mange af deltidslandmændene, der ikke har meldt sig ind i foreningerne.

Hans beskrivelse af en deltidslandmænd er i øvrigt meget klar – det er en person i en ejendom på landet, hvor der hører landbrugsjord til. I den forbindelse finder han det meget vigtigt, at de enkelte ejendomme ikke slagtes ved en sammenlægning – for at beholde livet på landet skal der være nogle hektar jord til.

Tage Hansen mener, at der skal være mindst to hektar og gerne tre, fire eller fem hektar til, men antallet er ikke det afgørende. Han er formand for deltidslandmænd med også 80 hektar – det primære er, at folk har et arbejde ved siden af livet på landet.

- Deltidsgruppen er en meget bred gruppe – der er nogle, der er næsten fuldtids på ejendommen, fortsætter Tage Hansen, da vi sidder på terrassen på hans hyggelige ejendom i Klelund ved Hovborg.

På marken bag ejendommen går nogle kødkvæg, og det er et typisk tegn på en deltidslandmand – både det, at det er kødkvæg, og at de går udendørs. Tidligere var det normalt at se køer og grise ude på markerne, men dem bliver der længere og længere imellem.

Færre og færre malkekøer kommer udenfor, så det er ved at være et særsyn med græssende køer på markerne. Det sker samtidig med, at mange børn aldrig kommer i nærheden af en levende ko.

Det virker også påfaldende, at der sammen med eksotiske dyr i Zoologisk Have i København går køer…

- Vi har vores dyr gående ude på markerne, og det mener jeg er uhyre vigtigt set ud fra et synspunkt om samfundskontakt. Vi er gode ambassadører for landbruget, understreger Tage Hansen.

Han glæder sig over, at der lægges større og større vægt på forholdene for deltidslandmændene, også når det gælder rådgivning. Flere rådgivningscentre har folk, der specialiserer sig i disse kunders forhold – det var tidligere ikke så »fint«, men er i dag accepteret.

Til gengæld langer han ud efter nogle landboforeninger:

- Som formand for deltidsudvalget finder jeg det ikke rimeligt, at der fortsat er landboforeninger, der ikke giver plads til et deltidsudvalg, når man med den anden hånd tager pænt imod kontingentindtægter, lyder det fra Tage Hansen.

Han noterer således, at der på hele Fyn ikke findes et eneste deltidsudvalg, mens det er helt anderledes i de tre syd- og sønderjyske regioner, og det giver åbenbart resultat:

- Det syder og bobler for deltidslandmændene i de tre amter Ribe, Vejle og Sønderjylland. Jeg har aldrig oplevet så meget tidligere, siger Tage Hansen og roser det arbejde, der gøres de steder – han fortæller, at Sønderjysk Landboforening har fået EU-midler til formålet.

Omkring fremtiden håber han, at der politisk bliver mere forståelse for deltidslandmænd, der bliver ramt af arbejdsløshed fra det faste arbejde:

- Deltidslandmænd rammes af en kortere periode, hvor de kan få dagpenge, og det er ikke rimeligt. Som deltidslandmænd er du vant til at arbejde, så vi står til fulde til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har drøftet forholdet med politikere, og de forstår det godt, men de er tilsyneladende oppe mod embedsmændene, mener Tage Hansen.

Han savner i det hele taget, at der bliver set på forholdene for folk på landet. I dag er det nærmest en nødvendighed med to biler, for antallet af busafgange reduceres igen og igen, men alligevel anbefaler han gerne folk at nedsætte sig som deltidslandmand:

- Det er et godt sted at bo ikke mindst for børnene. Det er frit, og du har naturen omkring dig, og det er muligt at have dyr. Jeg mener også, at vi har en mere rolig atmosfære på landet – det er slet ikke så stressende som i byerne, fortsætter Tage Hansen.

Med fast arbejde, deltidslandbrug hjemme, formandsposten og mere end 100 møder årligt skulle man ellers nok mene, at det skulle kunne give stress, men ikke for Tage Hansen. Han lægger ikke skjul på, at han nyder det.

Han mener, der stadig er mange forhold, der skal løses for deltidslandmændene, så der er nok at gøre i udvalget, og han ser gerne en sammenlægning med Familielandbrugets deltidsudvalg.

Læs også