Sofienlund overtager foderstof

(LANDBRUG FYN) Basen for aktiviteterne fra Sofienlund Maskinstation bliver forlagt fra Gudbjerg Skov til den tidligere ØA Fyn-afdeling på Mullerupvej ved Kværndrup.

Når det gælder forskellen mellem udvikling eller afvikling så bliver det demonstreret af Sofienlund Maskinstation ApS, der ønsker udviklingen og har vokset sig ud af de eksisterende rammer i Gudbjerg Skov.

- Vi har handlet med ØA FYN A/S og netop overtaget deres tidligere afdeling på Mullerupvej ved Kværndrup, bekræfter Erik Voigt-Petersen, Langelands Maskinstation. Sammen med Toke Andersen, Kværndrup, videreførte han Sofienlund Maskinstation sidste forår efter en konkurs.

Den daværende ejer, Kurt Sindahl, har fortsat været den daglige leder, og virksomheden har haft arbejdsopgaver i et omfang, som har medvirket til, at personalet er udvidet.

Som en del af arbejdsfunktionerne fra Sofienlund Maskinstation indgår Tom Jacobsen, der har sine egne maskiner med i driftsfællesskabet. Så dette samarbejde er upåvirket af flytningen.

De nye ejere planlægger at indrette værkstedsfaciliteter i bygningerne, hvilket kræver nogen ombygning. Foruden udnyttelse til værksted i en mindre del af de omkring 3.000 kvadratmeter under tag, så vil der samtidig med maskinstationens traktorer og redskaber stadig være lagerplads til rådighed.

Den eksisterende brovægt er i funktion, så den vil også komme til at gøre gavn. Den omgivende grund er cementeret, så der er gode kørselsforhold.

Bygningen stammer fra 1969/1970, da den blev etableret af det daværende Grela Grønt, der havde tørrestation for lucerne til piller. Siden blev anlægget omkring 1980 købt af Emmelev A/S, som senere solgte til Østsjællands Andel (ØA), der nu har frasolgt den ubenyttede afdeling.

Arbejdet er delt noget op med landbrugsarbejdet fra Sofienlund Maskinstation, og entreprenørfunktionerne fra Langelands Maskinstation, som Erik Voigt-Petersen alene er indehaver af.

- Vi er meget fleksible og hjælper hinanden i størst mulig udstrækning, nævner Erik Voigt-Petersen, og han er klar til at gøre brug af den udvidede aktivitetsradius på fynssiden fra de nye faciliteter.

Han tillægger beliggenheden stor betydning for den fremtidige udvikling af forretningsområdet - herunder den gunstige placering i forhold til den kommende motorvej mellem Odense og Svendborg.

Læs også