Yrsa i vandet

(LANDBRUG FYN) Med Strynø Havn som hjemsted er amtets kvægpram Yrsa kommet godt fra start som transportør af dyr og maskiner rundt i Det sydfynske Øhav.

Med afgang fra hjemstedet Strynø stævner Fyns Amts nye kvægpram »Yrsa« en pragtfuld morgen på en smuk majdag ud i havet omkring de sydfynske øer. Målet er stranden ved Lehnskov på Sydfyn, hvor der skal lastes et køretøj med får og lam.

Og målet er rent faktisk en strand, idet kvægprammen er bygget som et andet landgangsfartøj, der kan laste og losse direkte fra strandkanten.

- Vi har først modtaget skibet endeligt fra værftet i Rudkøbing for nogle uger siden, men hun har allerede vist sin brugbarhed til transport af får fra Strynø til Vogterholm, fortæller Kenneth Knudsen, der er bådfører af »hunkønsvæsenet«.

Der har eksempelvis også været en gravemaskine med til Birkholm, hvor der skulle slås pæle i til indhegning for dyrene. I sidste uge blev der fragtet kvier og kalve til Store Egholm og en rendegraver til Strynø Kalv, hvor en stormskadet bygning skal rives ned.

- Vi har aftalt at mødes ved søstoppestedet ud for Skovballe. Her vil Torben ankre op efter en morgentur til Birkholm i hurtigbåden fra Øhavets Smakkecenter. Han har fragtet to hegnsfolk til Birkholm, så de kan udføre dagens arbejde dér, inden han slutter sig til os for at bistå med dagens transport, fortæller Kenneth Knudsen.

Inden naturvejlederen sætter bådshagen til Yrsa, har Kenneth Knudsen fortalt, at det for ham er et heldigt sammentræf af omstændigheder, der har givet dette privilegerede arbejde som bådfører.

- For ærøske rederier sejlede jeg ude omkring i verden nogle år, men det trak meget i mig for at komme til Strynø. Ganske vist er jeg vokset op i Odense, men min far var oprindelig strynbo, og han bor i dag stadig på øen.

- Der er nok ikke det, jeg ikke har prøvet at lave for at finde tilstrækkeligt med arbejde, men nu er det blevet Øhavets Smakkecenter, hvor jeg er involveret i sejlerskolen, vedligeholdelsen af smakkejollerne gennem vinteren, og nu også tjansen med at føre Yrsa rundt til de kommende transporter, siger en begejstret sømand.

Båden sætter sig fint op mod sandet i vandkanten og med nedklappet front er der direkte adgang til Fyns land. Så er der kun at vente til Vestfyns Efterskole er fremme med deres traktor og vogn læsset med 28 får og lam til Birkholm.

Otte efterskoleelever og deres forstander, Poul Petersen, har forlagt skoledagen til denne spændende, praktiske opgave med at sende skolens dyr på sommerophold på Birkholm, hvor de kan nyde godt af det frodige græs.

Lastningen var en udfordring for alle. Dels havde ingen prøvet det før, og pladsen var bestemt ikke rigelig. Med sikker hånd kunne Kenneth Knudsen efter endt lastning konstatere et veludført arbejde.

Også her forløber alt godt i strandkanten. Senere går turen dog til havnen, hvor efterskolens køretøj skal med retur.

På Birkholm havde efterskolen travlt med at hente ekstra transportkøretøj til bagage og elevtransport, mens andre kørte mod fårefolden. Her gik der i forvejen en større flok, som hurtigt fik selskab. Eleverne var vakse til at håndtere den medbragte fangfold, så alle dyr kom sikkert bag indhegningen.

Forstanderen forklarer, at der er 27 tønder land til rådighed, og det er den eneste realistiske måde at skabe en afgræsning for den tredjedel af øen, som han råder over.

Sådan lyder dagens konklusion fra Kenneth Knudsen, da kursen atter bliver sat mod fyraften på Strynø. Han er mest lettet over, at arbejdet med de tunge egeplanker på hver 250 kg forløb uden uheld.

- Det var den umiddelbare løsning, forklarer han og tilføjer, at der var bestilt to aluminiumsramper på 90 kg hver. Ved anløbet til havnen på Strynø var det en god oplevelse at se letvægtsramperne, som i dagens løb var kommet med færgen Strynboen over til øen.

- Jeg havde nu også håbet på at have den gamle slagter Ejnar Mathiesen fra Strynø med på dagens tur, nævner Kenneth Knudsen. Mathiesen kan fortælle om, hvordan han sejlede rundt med kød til småøerne, men det er en helt anden historie.

- Og så var det Mathiesen, der i den aktuelle sammenhæng trak en ko over isen. Koen Yrsa, der har lagt navn til skibet, blev nemlig født på Strynø, men slagteren trak den på et tidspunkt over isen til Birkholm, hvor den havde sine fleste leveår, inden den døde mæt af dage i Den fynske Landsby.

Læs også