Muligheder og trusler for fremtidens landbrug

(LANDBRUG SYD) Der blev sat fokus på fremtidsperspektiverne for dansk landbrug, da Nordea, dagbladet Børsen og Landbrugsrådet holdt temamøde i Haderslev.

Udvidelsen af EU, øget konkurrence på verdensmarkedet for fødevarer og skærpede miljøkrav. Det var blandt emnerne i forbindelse med et temamøde i sidste uge om fremtidsperspektiverne for dansk landbrug, der var arrangeret af dagbladet Børsen, Landbrugsrådet og Nordea, der blev afholdt på Hotel Harmonien i Haderslev.

Blandt de indbudte gæster og indlægsholdere var miljøminister Hans Chr. Schmidt, viceformand i Dansk Landbrug, Gert Karkov og formand for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen.

Gert Karkov kom i sit indlæg ind på den store økonomiske betydning landbruget har for den danske samfundsøkonomi. Med en eksport og et hjemmemarkedssalg på godt 90 mia. kroner spiller landbruget en stor rolle.

- Ser man på landbrugets værdidannelse til den danske husholdning ligger den på 75 mia. kroner, lød det fra Gert Karkov, der også fremhævede landbrugets gavnlige indflydelse på beskæftigelsen.

Han kom også ind på fremtiden, hvor liberalisering af EU´s landbrugspolitik, globalisering og øget konkurrence udefra, vil få betydning for dansk landbrug.

- Det betyder vi skal specialisere os. Vi står overfor en knivskarp konkurrence der betyder at der vil ske en udskillelse med de, der kan være med og de, der ikke kan, sagde Gert Karkov, der især pegede på den øgede konkurrence fra både USA men især Sydamerika, hvor ikke mindst Brasilien stormer frem med billige landbrugsvarer.

Samtidig ser han de nye østeuropæiske medlemslande af EU som et stort potentiale for dansk landbrug, da øget vækst i de lande vil øge efterspørgslen efter kvalitets-landbrugsvarer.

I forbindelse med temamødet var der lagt op til debat og spørgsmål fra salen. Herfra blev det bemærket, at der ikke blev talt om medicinforbruget i landbruget – ikke mindst set i lyset af en aktuel sag om ulovlig medicin hos en sønderjysk svineproducent.

- Vi har ikke taget det med, da vi mener problemer med ulovligt medicinforbrug i dansk landbrug hører fortiden til, slog Gert Karkov fast, samtidig med at han ikke lagde skjul på at de dårlige eksempler der har været, er landmænd, som han ikke mener hører hjemme i dansk landbrug.

Også formanden for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen tog afstand fra eksemplerne, men fremhævede dog også den generelle forbedring af dyrevelfærden der er sket, samtidig med at ikke mindst svinebrugene er vokset i størrelse.

- Vi er blevet en industri hvor der ikke er tid til at klø hver gris bag øret. Det skal vi have forklaret befolkningen, sagde han.

Ganske som Gert Karkov ser han et af de største problemer for svineproducenterne lige nu, den massive konkurrence fra Brasilien, der har betydet at dansk svinekød har tabt store markedsandele i Rusland og ser ud til at skulle opleve det samme på det vigtige japanske marked.

Vandmiljøplan og andre miljømæssige foranstaltninger var hvad miljøminister Hans Chr. Schmidt blandt andet kom ind på i sit indlæg, hvor han havde ros med til landbruget for den store miljøindsats der allerede er sket i erhvervet, som han kaldte Danmarks største naturforvalter.

Han understregede at man er nået langt, men at der er lang vej endnu. Sikring af vandmiljøet og grundvandet er blandt de vigtigste indsatsområder.

Miljøministeren kom dog også ind på den nye teknologi omkring gylleseparering der betyder at de store problemer med gylle formentlig kan reduceres kraftigt på sigt.

Læs også