Sværger til gulvvarmeplader i farestierne

(Effektivt Landbrug) Såvel som hos kollegerne med smågriseproduktion, flytter man også på Vesterskov rundt på varmelamper. Men allerhelst bærer man lamperne helt ud.

For ti år siden var det moderne at lave farestier med fuldperforeret gulv og en varmeplade til smågrisene.

- Jeg ville gøre det samme, hvis jeg skulle bygge i dag, siger Lars Staugaard Bertram, Vesterskov ved Sønderborg.

- Da vi byggede vores nye farestald i 1992 og i 94 var det ganske vist uden overdækning i smågrisehjørnet og det var ikke hensigtsmæssigt. Der var for meget træk og kuldenedslag.

- Derfor satte vi ret hurtigt almindelige grisehuler ind over smågrisenes liggeareal. Samtidigt lavede vi hulerne, så vi centralt kan åbne en række af gangen. Dermed får vi samme gode overblik som før, lyder erfaringen.

Først og fremmest er fordelen ved varmepladerne fraværet af griselamper.

- Det er rart at være fri for hele tiden at flytte rundt på lamper og skifte pærer. Men det betyder også noget, at grisene mærker varmen i hele hulens areal og ikke blot lige under lampen. Det får grisene til hurtigere at trække ind hulen efter at de har diet, forklarer Lars Staugaard Bertram.

- Pointen i systemet er, at vi de første 8-10 dage fyrer godt op og har god varme i hulerne. Den første morgen spærrer vi så grisene inde i hulen, så de vænner sig til den gode varme derinde. Derefter er der ingen problemer med at få smågrisene til at søge ind i hulerne, forklarer Lars Staugaard Bertram.

For få dage siden havde driftsleder i sostalden, Kim Nørskov, besøg af sin erfa-gruppe og her blev gulvvarme kontra varmelamper også diskuteret.

- I de ekstra farestier, vi lavede for godt et år siden, lavede vi systemet med varmelamper. Vel nok mest fordi det gør alle andre.

- Men nu beder Kim Nørskov altså om, at vi også her laver systemet om til gulvvarme i hulerne i de nye stier. Og selv om det koster en del, vælger vi altså at lave stierne om igen, så de bliver som de gamle farestier, siger Lars Staugaard Bertram og følger dermed sin driftsleders synspunkt.

Et af kritikpunkterne ved gulvvarme i smågrisehulerne er et højere energiforbrug.

- Men strøm til lamperne koster altså også penge, og vi har måske lidt billigere varme i kraft af halmfyringsanlægget. Alligevel ville jeg gøre det samme, hvis jeg skulle fyre med olie, anfører Lars Staugard Bertram.

- Vi styrer varmen på samme måde som et gulvvarmeanlæg i et hus. Gulvvarmen kører i et separat kredsløb, hvor der lukkes mere varmt vand ind og koldt ud, hvis afløbstemperaturen bliver for lav. Og så er det jo kun i de første 8-10 dage. Herefter er der lukket for det varme vand.

Når det gælder farestiernes placering i forhold til gangarealerne, er Lars Staugaard Bertram knapt så afklaret.

- Her kan jeg godt se fordelene i at have stierne sidevendte, selv om vi egentlig er meget godt tilfredse med vores farestald, hvor stien er vinkelret på gangen.

- Jeg må dog sige, at jeg synes godt om fuldperforeret gulv, selv om det måske giver en smule mere gyllelugt i stalden. Det betyder jo eksempelvis, at der ikke er vådt og snasket ved fodertruget, men altid tørt.

- Tiden og dyrevelfærden taler dog imod fuldspaltegulve, erkender den sønderjyske svineproducent.

Læs også