Roesamarbejde over en bred front

(LANDBRUG FYN) Midt- og vestfynske vognmænd er gået sammen med Egekærslund om rensning og læsning af sukkerroer. Maskinstationens nye Ropa maskine kan fylde et lastvognstræk på under 10 minutter.

I de fleste områder i landbruget går udviklingen stærkt. Det gælder også leverancen af sukkerroer til Assens Sukkerfabrik. For 40 år siden kunne vognmanden nå køre et enkelt eller to læs dagligt til sukkerfabrikken, efter at Bedford’en var læsset med håndkraft - dog som oftest med et ekstra par grene svejset på siderne af roegreben. Så kom transportøren, traktorlæsseren, gummigeden og senest roerenseren - alt imens lastvognene er blevet tilsvarende større.

Nu om dage er tempoet og leveranceformen yderligere intensiveret. Således er et antal vognmænd kommet med i transportplanlægningen. De skal så til gengæld stå inde for at levere mindst 10 lastvognstræk til Assens Sukkerfabrik hver eneste dag i kampagnen. Derfor er der rundt om på Fyn dannet transportsamarbejder, idet de færreste vognmænd har ledig lastvognskapacitet til selv at opfylde dette leveringskrav.

Hvor den enkelte sukkerroedyrker og hans vognmand tidligere skulle levere bestemte kvantum roer på enkeltdage, har man nu en uges spillerum til de pålagte leverancer i løbet af kampagnen, således logistikken kan gå op i en højere enhed, når det går løs fra omkring 1. oktober.

Imidlertid må der ikke slækkes på roernes renhed. Tværtimod belønnes leverandørerne i stigende grad for at sende mindst muligt jord og sten med i lastbilerne til Assens.

Derfor kræves stadig større rense- og læssekapacitet, og her kommer blandt andet de nye gigantiske maskiner fra tyske Ropa ind i billedet.

En sådan har Egekærslund A/S som den tredje fynske maskinstation netop anskaffet. Med en kapacitet på 30 tons på 8-10 minutter - svarende til læsning af et lastvognstræk - kan maskinen af den tre måneder lange sæson nå at rense og læsse op mod 120.000 tons fynske sukkerroer.

For at nå dette mål er der indgået aftale med foreløbig otte samarbejdende midt- og vestfynske roe-vognmænd om at rense og læsse roerne fra deres kunder. Men der er plads til både flere vognmænd og roeleverandører, nævner maskinstationsejer Arne Lundsgaard, Egekærslund A/S.

Foruden kravene fra sukkerfabrikken om en mere rationel transportplanlægning og indlevering af rene roer i store mængder i kampagnen oplever Arne Lundsgaard en stigende interesse fra roedyrkerne om at få aftaget større mængder i en fart og uden store opkørte arealer i forbindelse med læsningen.

Med den nye Ropa Maus læsse- og rensemaskine kræves en tilpasset roekule placeret langs en vej. Til gengæld efterlader den store maskine arealet uden strukturskader og rensematerialet jævnt fordelt. Selv snittet halm, som er anvendt til dækning af kulen, vil blive iblandet jorden.

Ropa-maskinen arbejder sig gennem den op til 8 meter brede roekule, alt mens roerne rystes af de brede indføringssnegle og mindre stene knuses og frasorteres. Som nævnt sker læsningen af lastbilerne - på ned 8-10 minutter pr. træk, alt efter rensningsgraden og dermed fremkørselshastigheden. Transportbåndet rækker op til 13 meter ud til højre for maskinen.

- Størsteparten af roedyrkerne får nu om stunder roerne taget op med store selvkørende optagere, der klarer 10-12 hektar om dagen. Derfor er det en fordel, at få roerne fjernet på en gang, så man eksempelvis kan nå at få sået en ny afgrøde i marken, nævner Arne Lundsgaard og tilføjer, at prisen for denne rense- og læsseform ikke er dyrere end traditionel læsning med gummiged og roerenser.

- Og for os, supplerer vognmand Torben Andersen fra Kaj Andersens Eftf., Verninge, kan vi med samarbejdet koordinere og dermed udnytte vognpark og chaufførerne bedre, når læsningen kan foregå så hurtigt og effektivt.

Egekærslund Maskinstation A/S, Skt. Klemens

Kaj Andersens Eftf., Verninge

Søren Martinussens Eftf., Haarby

Hans Juel Jensen, Brylle

Hans Nielsens Eftf. v/Ebbe Nielsen, Tommerup

Carsten Kristoffersen, Fangel

Kristian Pedersen, Nr. Søby

Lars Nielsen A/S, Faaborg

Søren Ole Sørensen, Vejle-Allested

Læs også