Kritik af lang sagsbehandling

(LANDBRUG SYD) Formanden for LHN, Jørgen Popp Petersen, langer ud efter amtspolitikerne i Sønderjyllands Amt – han mener, de nedprioriterer behandlingen af landbrugssager.

- Sagsbehandlingstiderne er uacceptable lange.

Sådan lød det fra formanden for LHN, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, Jørgen Popp Petersen, ved foreningens delegeretmøde i sidste uge, hvor han langede ud efter politikerne.

- Der er tale om en politisk prioritering. Der bliver gået anderledes til værks, når det gælder sundhedssektoren, påpegede Jørgen Popp Petersen, der er skuffet over, at politikerne ikke er mere interesseret i at bevare de eksisterende og skabe nye arbejdspladser, når det gælder landbrugshvervet – her må landmændene vente i meget lang tid.

Mens politikerne fik ris, roste han medarbejderne i forvaltningen – her opleves nu et konstruktivt samarbejde, når ting skal klares, men der er for få ressourcer til at magte opgaverne, og derfor må landmændene vente i alt for lang tid.

Han glæder sig over, at kornpriserne er steget. Det vil på sigt gavne hele landbrugshvervet, der ellers er trængt.

På den negative side beklagede han, at strukturudviklingen går så stærk, at der i dag på landsplan står 60 millioner kvadratmeter stalde tomme.

- Det er desværre sådan, at det langt fra er alle, der er stoppet med sin gode vilje, så udviklingen har også menneskelige konsekvenser. Det positive man så kan sige er, at folk har kunnet sælge til en god pris, og de større landbrug giver mere attraktive arbejdspladser, sagde Jørgen Popp Petersen.

Lukningen af de mange landbrug og salget af ejendommene kan ifølge LHN-formanden direkte ses mange steder, og han kom med en kraftig opfordring:

- Når det gælder udvikling i landdistrikterne, må vi være kreative, men en mulighed for at få ryddet op ved ejendommene kunne være indførelse af en skrotpræmie i stil med ophugning af fiskekuttere. Ved nogle nedlagte landejendomme ser det forfærdeligt ud – faldefærdige bygninger skæmmer stederne, påpegede Jørgen Popp Petersen, der mener, at en skrotpræmie kunne sikre oprydning.

- Vi er trætte af de forskellige tv-indslag med dårlig omtale af landbruget, og vi ville være sparet for mange overskrifter, hvis alle landmænd overholdt reglerne om godt landmandsskab, lyder opfordringer fra Jørgen Popp Petersen.

Han mener også, at dagsordenen blandt landmændene har ændret sig.

- Før var der ingen, der skulle blande sig på ens ejendom, men det er ændret radikalt. I dag er folk villige til at gå over og hilse på naboen og tage en kammeratlig samtale med ham, hvis der er problemer, fortsatte Jørgen Popp Petersen og glædede sig over, at der nu laves en »store nabodag«.

- Det er vigtigt at være i dialog med naboerne, så de ikke føler sig gylleramte, understregede LHN-formanden.

- Jeg mener, det har været en succes. Det har ikke vist interne stridigheder. Det har snarere givet en mere nuanceret debat, mener Jørgen Popp Petersen, der i sin beretning også var inde på bl.a. dollarkursen, vandmiljøplaner, pleje af naturen, EU-reformen. EU-udvidelsen, skattestop og hjemmesiden farmerdating.

Omkring landets øverste politikere lød det:

- Man kan godt stille spørgsmål ved, om regeringen i virkeligheden støtter landbrugssektoren eller mere kigger på stemmetal.

Læs også