Stabilt år for vikarservice

(LANDBRUG SYD) Blot fem procent færre timer.

2003 har været et stabilt år for Sønderjysk Vikarservice. Der er til stadighed 70 mand ansat.

- Vi har i 2003 haft i alt 105.000 timer. Det er cirka 5.000 timer mindre end i 2002, men tilbagegangen er ikke så stor, som man kunne frygte med strukturudviklingen inden for landbruget, lyder det fra Anger Nissen, der er daglig leder i Sønderjysk Vikarservice.

Han tilføjer, at langt den overvejende del af virksomhedens arbejde ligger inden for landbruget, men mindre håndværkere og industrien gør også brug af vikarerne.

Sønderjysk Vikarservice har i alt 1.050 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen bruger ordningen jævnligt.

- Det er desværre en kendsgerning, at der i disse år nedlægges mange små og mellemstore landbrug, og da det er disse brug, som har været foreningens kærnekunder, er vi nødt til at finde andre arbejdsområder uden for landbruget for at opretholde vores arbejdsstyrke. En af vore vigtigste opgaver er jo at afløse landmænd under sygdom, så det er meget vigtigt at opretholde beredskabet, så vi kan rykke ud med kort varsel ved ulykker og sygdom, siger Anger Nissen.

Sønderjysk Vikarservice har i 2003 investeret i endnu en firmabil, så der nu kører fem røde Citroën Berlingoer rundt i området, hvilket også har en vis reklameværdi. Omkostningerne er lige så store, som hvis vikarerne f.eks. kørte i egen bil.

Det er ikke svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere. Mange unge landmænd vil gerne afprøve deres færdigheder, inden de etablerer sig, og der er mulighed for at tjene en god løn.

Vikarvirksomhederne bevarede statstilskuddet til sygdomsafløsninger og kursusafløsning, så derfor er man kommet ud med en meget moderat prisstigning i år.

- Vi indførte i fjor et nyt produkt sammen med Topdanmark. Det går ud på, at landmænd og deres medhjælpende ægtefæller kan tegne en forsikring, som går ind og dækker noget af omkostningen ved at have vikar ved længerevarende sygdom. Det er en meget billig og god forsikring, som alle aktive landmænd bør overveje at tegne, oplyser Anger Nissen, der tilføjer, at forsikringen kan kun tegnes gennem vikarvirksomhederne.

Der kan læses mere om forsikringen på hjemmesiden

Sønderjysk Vikarservice afholder i øvrigt generalforsamling tirsdag 11. marts på landbocentret i Vojens.

Læs også