Slagteriformand lugter noteringsblod

(Effektivt Landbrug) BSE-udbrud i USA og den igangværende fugleinfluenza i Asien giver Danske Slagteriers formand en forhåbning om, at noteringsniveauet for svinekød her i landet går et positivt forår i møde.

Det gamle ordsprog om, at den enes død er den andens brød, ser endnu engang ud til at holde stik.

Den igangværende fugleinfluenza i Asien og fundet af en BSE-inficeret ko i USA giver således formanden for Danske Slagterier blod på tanden på de danske svineproducenters vegne.

- Baggrunden kan vi kun beklage. Men der er en del, der tyder på, at den danske svinenotering vil stige tidligere i 2004, end vi har vurderet i vores prognose for året, pointerede Bent Claudi Lassen over for Effektivt Landbrug i forbindelse med et pressemøde i København mandag i sidste uge.

Stigningen kom torsdag, hvor det blev meddelt, at noteringen fra og med i dag er på 7,70 kroner kiloet. Altså et plus på 40 øre kiloet.

I sin 2004-prognose vurderede Claudi Lassen i forbindelse med svinekongressen i Herning i efteråret, at noteringen ville begynde at stige fra et niveau på 8,25 kroner i årets 1. kvartal til 9 kroner i årets 2. kvartal. Det er altså denne stigning, der ser ud til at komme tidligere – om end fra et gennemsnitsniveau for 2004, der ligger lige omkring 7,25 kroner for årets første syv uger. Og det er en krone under det forventede.

- Jeg forventer helt klart en noteringsstigning i Danmark i de kommende uger. Hvor stor og hvor længe den vil holde, har jeg ikke mulighed for at sige noget sikkert om, og derfor vil jeg ikke sætte tal på, forklarede Bent Claudi Lassen i mandags.

Den varslede noteringsfremgang baserer slagteriformanden primært på, at der som følge af fugleinfluenzaen i Asien er skabt et stort hul i det generelle marked for kød. Samtidig har BSE-udbruddet i USA betydet, at japanerne og en række andre lande har lukket for import af amerikansk oksekød. Og det vakuum, der opstår på den baggrund, skal fyldes.

- Og meget gerne med dansk svinekød, bemærker Bent Claudi Lassen, der dog bygger sin – set med danske svineproducenters øjne – positive forårsprognose, på den reelle udvikling på markederne.

- Vi oplever helt klart en større efterspørgsel efter dansk svinekød. Det hører dog med, at der også er kødlagre, som man i første omgang vil trække på, når man skal have erstattet fjerkræ- og oksekødet. Derfor vil vi næppe opleve en eksplosiv udvikling i efterspørgslen efter svinekød.

- Men det piller alt i alt ikke ved, at vi i den nuværende situation har god grund til at tro på, at det danske noteringsniveau kommer op på et – i øvrigt yderst tiltrængt - højere niveau hurtigere, end vi tidligere turde håbe, slutter Bent Claudi Lassen.

Formanden for Danske Svineproducenter, Torben Poulsen, er langt fra imponeret over den danske svinenotering. Også selvom noteringen i denne uge stiger med 40 øre kiloet til 7,70 kroner.

- Vi har brug for tre gange 40 øre i stigning – så er vi ved at være der. For vi ser jo nu igen, at vi halter langt, langt efter det tyske niveau. Og det nytter altså ikke, at man hele tiden kommer med en masse søforklaringer, samtidig med at vi dør som svineproducenter.

- Meget tyder på, at der virkelig er brug for selvransagelse i danske slagterikredse, for vi har jo slet ikke kunnet følge med udviklingen ude i Europa. I det hele taget er der meget, der tyder på, at andre lande har valgt en bedre strategi, end vi har på slagterisiden. De andre slagterier formår i hvert fald at afregne betydeligt bedre. Og det er klart utilfredsstillende for os i Danmark.

- Når vi samtidig hører, at Danish Crown er 8 øre foran budgettet, så undrer det stærkt, at vi ikke har fået de penge ud til svineproducenterne noget før. Vores slagteri skal ikke samle penge sammen for os. Vi er under et stærkt økonomisk pres, og det er ude hos os selv, det virkelig gør ondt nu. Derfor har vi altså brug for hver en øre i kassen, fastslår Torben Poulsen, og slutter:

- Formår vores slagterier ikke at matche den øvrige branche i Europa, må det være fordi, der er noget helt grundlæggende galt.

Tyskland - 1,08 euro pr. kilo slagtevægt til 1,28 euro pr. kilo slagtevægt: + 18,5%

Spanien - 1,05 euro pr. kilo slagtevægt til 1,21 euro pr. kilo slagtevægt: + 15,2%

Holland - 0,97 euro pr. kilo slagtevægt til 1,18 euro pr. kilo slagtevægt: + 21,6%

Danmark - 7,10 kroner pr. kilo slagtevægt til 7,30 kroner pr. kilo slagtevægt: + 2,3%

Omregnet ved kurs 7,45 for en euro:

Danmark – 0,95 euro pr. kilo slagtevægt til 0,98 euro pr. kilo slagtevægt

Læs også