Lindhart: Lad os hurtigt glemme 2003

(Effektivt Landbrug) Det kan kun blive bedre, lyder det fra Landsudvalget for Svins formand, som er optimist trods magre tider for producenterne.

2003 blev et år, som de danske svineproducenter hurtigst muligt bør lade gå i glemmebogen. Det pointerer formanden for Landsudvalget for Svin, Lindhart B. Nielsen, i sin nytårsudtalelse.

- For mange svineproducenter sluttede året med røde tal på bundlinjen. Men trods de magre tider er den grundlæggende optimisme i erhvervet intakt. Der er investeret store beløb i nye stalde og produktionsudstyr i tiltro til en bedre fremtid. Nu gælder det 2004, hvor vi ser frem til en bedre indtjening. Det kommer måske til at gå lidt langsommere, end vi håber, men fremgang bliver der, forudser Lindhart B. Nielsen.

Han hæfter sig desuden ved, at dansk svineproduktions konkurrenceevne på det benhårde internationale marked fremdeles er god.

- Vi er fortsat foran vore konkurrenter både på effektivitet og de blødeværdier som dyrevelfærd og miljøhåndtering. Det forspring agter vi at fastholde, men det bliver hårdere og hårdere i den skærpede internationalekonkurrence. At være svineproducent i dag kræver en omstillingsevne, vi aldrig tidligere har set magen til. Men jeg er overbevist om, at vi fortsat klarer skærene – hvis vi får lov, siger Landsudvalgets formand.

Lindhart B. Nielsen peger på to risikofaktorer for dansk svineproduktion: En skærpelse af de politisk bestemte rammer for at drive svineproduktion – og de selvskabte plager i erhvervet.

- Jeg ser frem til, at en ny landbrugslov giver os bedre muligheder for udvikling og vækst, og at vi også med en ny vandmiljøplan kan fortsætte indsatsen for at forbedre miljøet. Landbruget nåede målsætningerne i de tidligere vandmiljøplaner – det havde Danmarks Naturfredningsforening desværre ikke format til at anerkende. I stedet barsler foreningen med krav om nye politiske indgreb. Det viser, hvad vi er oppe imod – men vi vil ufortrødent arbejde for, at den fortsatte miljøindsats kommer til at hvile på et solidt fagligt grundlag, erklærer han.

Landsudvalgsformanden erkender dog samtidig, at svineproduktionen også har nogle uløste problemer, som producenterne kun selv kan få has på. Det gælder lugtgener i forhold til naboer og genboer samt dyrevelfærdsproblemer i nogle besætninger.

- Landsudvalget for Svin satser stærkt på at få lugtgener reduceret væsentligt. Ud over det, vi selv kan gøre, er det vigtigt, at myndighederne viser større fleksibilitet ved placering af stalde og gylletanke. De udestående dyrevelfærdsproblemer skal og vil vi have løst hurtigt. Løsning af disse problemer er helt afgørende for, at vi fortsat har folkelig opbakning til at drive svineproduktion, fastslår Lindhart B. Nielsen.

Læs også