Store landbrug klarede sig bedst i 2002

(Effektivt Landbrug) I dansk landbrug er det en fordel at være stor. Selv om lønningsevnen generelt faldt for landbrugets enkeltaktiviteter, gik det i 2002 gennemsnitligt mindre hårdt ud over de store landbrug.

Både i svineproduktionen og mælkeproduktionen havde de store besætninger en bedre lønningsevne pr. arbejdstime end de små i 2002. Alt i alt faldt lønningsevnen dog kraftigt. For eksempel faldt lønningsevnen for svineproduktionen knap 200 kroner pr. arbejdstime i forhold til 2001. Produktionen af slagtekalve gav derimod en bedre lønningsevne end i 2001.

For kornproduktionen faldt lønningsevnen kraftigt pr. arbejdstime i 2002. Den økologiske kornproduktion havde en klart bedre lønningsevne pr. arbejdstime end den konventionelle produktion. Derimod var lønningsevnen for økologisk mælkeproduktion ikke væsentlig forskellig fra den konventionelle produktion.

»Økonomien i landbrugets driftsgrene 2002, Serie B« indeholder en række detaljerede oplysninger om produktion, tilskud og omkostninger for enkeltaktiviteter i landbruget. Resultaterne vedrører heltidslandbrug, det vil sige bedrifter, hvor der anvendes mindst ét årsværk (1.665 timer).

Publikationen kan downloades på

Her findes blandt andet også flerårstabeller for alle betydende driftsgrene. En trykt version af publikationen kommer om kort tid.

Læs også