Danmark på sukkerets sidelinie

(LANDBRUG SYD) Danmark har sat sig selv uden for indflydelse ved de kommende forhandlinger om EU’s sukkerordning, påpeger Danske Sukkerroedyrkeres formand.

I det nyeste nummer af bladet »Sukkerroe-nyt«, der udgives af Danske Sukkerroedyrkere, sætter sukkerroedyrkernes landsformand, gårdejer Jørn Dalby, Gedser, fokus på diskussionen om EU’s kommende sukkerordning.

Den 17. november havde EU’s landbrugsministre den første egentlige diskussion af Kommissionens oplæg, skriver Jørn Dalby blandt andet. Her stod det klart, at Danmark står alene med sit vidtgående krav om en total liberalisering af EU’s sukkermarked i løbet af fem år. De øvrige lande har dog ikke gjort deres endelige stilling klar og har pointeret, at der ikke er noget hastværk med en afklaring, som tidligst kan ventes i efteråret 2004.

Fødevareminister Marian Fischer Boel har dog erkendt, at der næppe er opbakning til den liberale danske holdning, som er dikteret af oppositionen i Folketinget.

- Med sin firkantede og fastlåste holdning har Danmark sat sig selv totalt uden for indflydelse ved de kommende forhandlinger og kan blot betragte arbejdet fra sidelinien. For heldigvis råder fornuften stadig i mange af de øvrige medlemslande, fastslår Jørn Dalby.

- Meddelelsen er fra de 49 fattigste lande (LDC-lande), som gradvist får fri adgang til eksport af sukker til EU fra 2006. De er udmærket klar over, at de ved en liberalisering af EU’s sukkermarked ikke vil få et ben til jorden, idet Brasilien og nogle andre lade vil løbe med hele gevinsten. Tilsvarende har ulandene under ACP-ordningen med en mangeårig eksport til EU givet udtryk for en lignende frygt, hvis EU’s sukkerordning ændres.

- Det er et faktum, at praktisk talt alle lande i verden støtter deres sukkerproduktion - også lande som Brasilien og Australien - og det er ikke vejen frem, at vi fra EU går enegang med en liberalisering af vores marked.

- Det er en blåøjet politik, som hverken gavner de fattige ulande eller forbrugerne, men udelukkende er til skade for os sukkerroedyrkere - og en katastrofe for beskæftigelsen og økonomien i de lokalsamfund, hvor sukkerproduktionen finder sted.

- Vi finder, betoner han, at det er vigtigt at bevare de nationale kvoter i EU, så hele sukkerproduktionen ikke flytter til Nordfrankrig og Sydtyskland. Desuden skal der ske en reduktion af prisen på sukker, hvor vi som dyrkere skal kompenseres via en indordning under den øvrige landbrugspolitik med afkoblet støtte. Det er en holdning, der bakkes op fra det øvrige landbrug via Landbrugsraadet.

- I Danske Sukkerroedyrkere tror vi på, at der trods holdningen hos de danske politikere stadig er en fremtid for sukkerroeproduktionen i Danmark. Men vi skal være forberedt på ændringer fra 2006, hvor den nye markedsordning skal træde i kraft, slutter Jørn Dalby.

Læs også