Sidste udkald for mindre skat via pension

(LANDBRUG SYD) Det er nu ved at være i 11. time, hvis skatterne for 2003 skal nedbringes ved indbetaling på private pensionsordninger.

Hvornår disse ordninger skal anvendes, afhænger af ens marginalskatteprocent, opsparingens størrelse samt spredningsstrategi for den samlede investeringsportefølje.

Ved 10-årig bindende aftale er der ingen maksimum for fradragets/opsparingens størrelse. Når raterne hæves, skal der betales almindelig indkomstskat. Det løbende afkast i ordningen beskattes kun med 15 procent skat imod op til 63 procent uden for ordningen.

Ved 10-årig aftale kan indskydes højere beløb med fuld skattefradrag. Ved dødsfald før den aftalte udbetalingsperiode er indbetalingerne spildt. Ordningen kan dog tegnes, så efterladte får udbetalt en månedlig ydelse.

Ratepensionen er en god opsparingsform for gruppen med indkomster i topskatteniveauet. Primært fordi den har fradragsværdi i topskatten, men også fordi der ligger gode muligheder for formuepleje af endda meget store værdier.

Gruppen, der løbende genererer store indkomster med måske store beløb stående opsparet i virksomhedsordningen, har mange muligheder for fastlæggelse af skattestrategi. Det vigtigste er tidshorisonten, helst mere end 10 år frem samt en vis spredning (vælg flere forskellige løsninger), da ingen kender fremtidens skatteregler.

En strategi kunne, hvis indkomstforholdene er til det, eksempelvis være at indskyde tre mio. på en ratepension inden 31. december 2003. Det vil så i 2003 og hvert af de følgende ni år medføre et fradrag på 300.000 kr. årligt. De 3 mio. kunne, alt efter temperament, investeres i aktier.

Det er oplagt at placere sin aktieportefølje i pensionsopsparingen frem for i det private regi. Der kan ved begge placeringer frit handles, men i privat regi skal alle handler gøres op med angivelse af tab/gevinst fordelt på aktier ejet over/under tre år. Det medfører ofte store administrative omkostninger samt i perioder tab, der ikke kan fratrækkes gevinster. I pensionsopsparingen bliver alle handler puljet, og der skal ikke laves regnskab herfor.

Udover ovenstående opsparinger er der ved ejendomsafståelse også mulighed for en ophørspension, men få altid undersøgt fordele/ulemper ved en given pensions-/ skattestrategi, før der tages en beslutning.

Læs også