Bunden er nået

(LANDBRUG FYN) Det seneste år har været en barsk oplevelse for de nordvestfynske svineproducenter. Resultaterne fremlægges på LandboFyns svinebrugsafdelings årsmøde tirsdag.

- Det sidste års resultater i svineholdet viser, at bunden er nået. Med kun godt 3.000 kroner i dækningsbidrag pr. årsso mangler der 1.200 - 1.400 kroner pr. so i, at resultatet er acceptabelt. Hos slagtesvinene er dækningsbidraget 68 kroner pr. svin, og her mangler der ca. 50 kroner i, at der er balance på bundlinien.

Det konstaterer chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen fra LandboFyns svinebrugsafdeling, og dermed er der lagt op til noget, der absolut ikke ligner en jubelfest, når svinebrugsafdelingen, tirsdag den 2. december kl. 13-16, afholder årsmøde på LandboFyn i Vissenbjerg.

- Men, fortsætter Jan Brochstedt Olsen, som gennemsnit over de sidste fem eller 10 år har dækningsbidraget været 4.000 kroner eller 4.300 kroner pr. so med det ringeste år i 1999 med 2.200 kroner og det bedste år i 2001 med 6.300 kroner. Produktionsresultatet er i samme periode steget fra 21,5 grise pr. årsso til nu 24,0 grise pr. årsso.

- For slagtesvinene har DB været på 120 kroner i gennemsnit de sidste fem år og på 130 kroner de sidste 10 år. I 1999 var DB det samme som i år, og i år 2000 var DB på 190 kroner pr. svin. I samme periode er tilvæksten steget fra 700 g dagligt til 840 g, og foderforbruget er faldet fra 3,00 FEsv/kg til 2,84 FEsv/kg.

Men der er mange andre forskelle, der afspejler sig i økonomien. For eksempel varierer foderomkostningen fra 3.000 til 4.000 kroner pr. so afhængig af foderforbrug og pris. Veterinæromkostningerne samt diverse udgifter er en anden post, der varierer fra 300 til 1.200 kroner pr. so.

Hos slagtesvinene har DB varieret fra 0 kroner i en besætning til 140 kroner i en anden besætning. Mest som følge af foderomkostningen, dødelighed og smågriseprisen.

Desuden vil direktøren for Landsudvalget for Svin, Orla Grøn Pedersen, give sit bud på svineproduktionen i fremtiden. Blandt andet med emner som dyrevelfærd, skuldersår, dyreenheder, habitatområder, strukturudvikling og økonomi.

Læs også