Dansires formand ikke stolt af kvotepræmier

(LANDBRUG FYN) Chr. Ladefoged forsvarede ikke Dansk Kvægs beslutning om RYK eller dens anbefaling af fordeling af den nationale konvolut.

Store sejre har mange fædre, mens der efter nederlag og upopulære beslutninger til tider må indledes en slags faderskabssag. Dansk Kvæg har i sommer gjort sig bemærket med en omstruktureringsplan af ydelses- og registreringsarbejdet, der - som tidligere beskrevet - ikke er blevet vel modtaget på Fyn.

- Min appel er, at I vil bakke op om RYK. Hvis Dansk Kvæg havde mulighed for at ændre på beslutningsgangen i forbindelsen med omlægningen, så tror jeg man ville gøre det anderledes. Jeg ville i hvert anbefale, at man lod medlemmerne på lokalt niveau selv finde ud af, hvor det regionale centre skulle have været placeret, sagde Dansires formand, gårdejer Chr. Ladefoged, Ravnkilde i Himmerland, på kvægavlsforeningens områdemøde i Ryslinge Forsamlingshus i sidste uge.

Med den formulering lod han det være op til mødedeltagerne selv at fundere over, om han påtog sig sin del af faderskabet til beslutningen.

- Han snakker udenom, lød det med lavmælt stemme fra sidemanden til Landbrug Fyns udsendte. Ingen af de fremmødte medlemmer i salen rejste sig dog for at afkræve Chr. Ladefoged et utvetydigt svar under spørgerunden.

Tidligere på måneden offentliggjorde Dansk Kvæg sin anbefaling til Danmarks nationale model for afkobling af landbrugsstøtten efter EU’s reform. Dansk Kvægs anbefaling indeholdt en model for den såkaldte nationale konvolut til fordeling af mælkekvotepræmier.

Anbefalingen lød som bekendt, at de 31 procent af mælkekvotepræmien eller cirka 121 millioner kroner, som Danmark selv råder over, fordeles ligeligt efter den enkelte producents antal kg i kvoten frem for efter basisfedtprocenten. Den beslutning er også kontroversiel, da jerseyavlerne får forholdsvis mindre støtte, hvis myndighederne vælger at følge Dansk Kvægs anbefaling.

Da kvægavlsforeningen Dansires formand, Chr. Ladefoged, også er medlem af Dansk Kvæg, og dermed formelt har andel i de to kontroversielle beslutninger, var der således stor interesse og fremmøde, da Dansire efter vedtægterne holdt sit årlige områdemøde for Fyn i mandags. Den store sal i Ryslinge Forsamlingshus var fyldt til sidste plads. Da mødet begyndte havde ikke færre end 128 mælkeproducenter og kødkvægavlere taget plads, og et par mødedeltagere, der lettere forsinket først dukkede op under formandens orientering, måtte selv hente ekstra stole i depotet under balkonen.

Forinden havde dirigent Mogens Jørgensen konstateret, at da formandens orientering om kvægavlsforeningens virke siden fusionen ikke skulle godkendes af forsamlingen, og der hverken var valg til repræsentantskabet i år eller var indkommet forslag, skulle der ikke vælges stemmetællere.

Chr. Ladefoged lagde ud i forsonende toner med at mindes sin ungdoms elevplads på Fyn, og bedyrede, at han havde lært meget i sin tid i det fynske. Herefter talte han lidt om den forventede faldende mælkepris, og om hvordan en del skal hentes ind.

- Avl og produktion hænger sammen, konstaterede Chr. Ladefoged.

Efter omtale af egenkapitalen på 261.821.735 kroner og det aktuelle antal insemineringer, som også fremgik af det materiale, der var lagt ud til alle mødedeltagerne, kom formanden ind på et nyt edb-program, kaldet EVA. Programmet skal forhindre indavl - ikke i udnævnelserne til landbrugets bestyrelser - men i kvægavlen ved at sørge for et så bredt udvalg af tyre som muligt. Flere gange i forbindelse med konkrete punkter gentog han:

- Hvis I har nogle ideer til, hvordan bestyrelsen kan gøre det bedre, så kom med dem!

Formanden kom dog ikke i sin orientering ind på de to punkter, som alle ønskede hans mening om.

Da de fremmødte kvægavlere allerede af dirigenten var orienteret om, at de ikke havde mulighed for at få indflydelse via stemmesedler eller håndsoprækning, så var spørgerunden den eneste mulighed for at ytre sig. Spørgerunden udviklede sig ikke til en egentlig debat. Selvom der blev krævet svar om netop kvotepræmier og omstruktureringen af ydelseskontrollen, så stillede ingen opfølgende spørgsmål til Chr. Ladefogeds udmeldinger.

- Jeg kan godt se, hvorfor jerseyavlerne ikke er tilfredse med fordelingen, og jeg er da heller ikke stolt over beslutningen, men jeg vil ikke ind i en polemik om sagen, sagde Chr. Ladefoged.

Og derved blev det.

Læs også