FSG og SPF-Selskabet fusionerer

FSG og SPF-Selskabet lægges sammen med omgående virkning. Sammenlægningen begrundes i en større udnyttelse af synergierne af de to virksomheder, som i forvejen har været drevet under én ledelse.

SPF-Selskabet overtog den daglige drift af FSG (Fyns Stifts Smågrisesalg) i begyndelsen af 1988. I de senere år er samarbejdet mellem FSG og SPF-Selskabet gradvist blevet tættere, og FSG har øget sin omsætning og sit geografiske aktivitetsområde til hele landet.

Siden starten i 1988 har FSG-samarbejdsudvalget med formand, gårdejer Anders B. Hansen, Ullerslev i spidsen sikret de fynske smågrisesalgs indflydelse på driften. SPF-Danmarks bestyrelse traf da også beslutningen på baggrund af indgående drøftelser med blandt andre FSG-samarbejdsudvalget og en positiv indstilling herfra.

SPF-Selskabet har besluttet også at transportere konventionelle grise i SPF-biler. Derved kan effekten af sammenlægningen af FSG og SPF-Selskabet udnyttes fuldt ud.

Det er fra veterinærside for længst fastslået, at der ikke er nogen smittemæssig risiko ved at transportere konventionelle grise på SPF-vognene, når de gældende SPF-transportregler med forskrifter for smittebeskyttelse, karantæne med videre overholdes.

Med den nye beslutning vil det derfor være muligt at få transporteret konventionelle grise i de hvide, lukkede SPF-biler.

Dyrevelfærden skal fremmes. Derfor har SPF-Selskabet besluttet at udføre al transport af 7-kg’s grise i lukkede biler. Beslutningen blev truffet for at få den bedst mulige transportløsning for de nyfravænnede grise, der er lette ofre for kulde og træk under transport. I de lukkede SPF-vogne med varmetilsætning kan grisene transporteres, så dyrevelfærden er i orden.

Læs også