Ny YJ-lov i støbeskeen

(LANDBRUG FYN) Fra årsskiftet træder sandsynligvis en ny YJ-lovgivning i kraft. Som det ser ud nu, er der både forringelser og forbedringer i vente.

Den helt store forbedring af YJ-ordningen (lån til Yngre Jordbrugere) er, at den maksimale lånestørrelse i fremtiden kan blive op til 2,9 millioner kroner. Det svarer til et ejendomskøb på 15 millioner kroner minus et stuehusfradrag på 0,5 millioner kroner. Lånet skal stadigvæk udbetales som et 20-årigt lån, men der bliver valgfrihed mellem obligationslån eller rentetilpasningslån. Der kan også ydes lån i euro.

Den dårlige nyhed er, at ydelsestilskuddet ser ud til at bortfalde. I øjeblikket er der ydelsestilskud de første syv år af YJ-lånets løbetid, og der bliver maksimalt udbetalt tilskud på cirka 200.000 kroner over de syv år. Med andre ord vil den unge landmand miste 200.000 kroner i tilskud. Det er derfor en klar forringelse af låneordningen. Til gengæld får den unge landmand en større lånemulighed, og det er også penge værd.

Det størst mulige YJ-lån stiger fra 1.050.000 kroner i dag til 2.900.000 kroner. Der vil også fremover være statsgaranti for betaling af lånets ydelser. Det medfører, at banken i noget mindre udstrækning skal medvirke i fremtiden, når der skal købes en landbrugsejendom.

Den nye YJ-lov giver mulighed for at købe en større landbrugsejendom med samme egenkapital. Forslaget er derfor mere fremtidsorienteret end den nuværende ordning.

Et andet punkt, hvor YJ-loven har fået et tiltrængt løft, er på egenkapitalkravet. Har den kommende landmand en uddannelse svarende til driftsleder eller grønt diplom, er kravet henholdsvis syv og fem procent af købesummen. Det svarer til henholdsvis 1.050.000 kroner eller 750.000 kroner for en ejendom til 15 millioner kroner.

Samlet vurderes det af driftsøkonomerne på LandboFyn, at den nye lov er en forbedring for nogle, mens den er en forringelse for andre. For den unge landmand, som skal købe en større ejendom i fri handel, er det en klar forbedring, fordi det giver øgede lånemuligheder.

For familiehandler og mindre ejendomshandler er det et tilbageskridt, fordi ydelsestilskuddet formentlig bortfalder. Tilhører man den sidstnævnte gruppe, bør man derfor vurdere, om ikke ejendomsovertagelsen skal foregå i december 2003 frem for i januar måned.

Læs også