Fremtiden i Vejrup er usikker

(LANDBRUG SYD) Orienteringsmøde i Vejrup Andels Grovvareforening gav ingen klar melding om fremtiden for foreningen - enten ny forretningsfører eller fusion.

Foto: Svend Erik Christensen

Fremtiden for Vejrup Andels Grovvareforening er usikker. Skal den bestå med en ny forretningsfører, eller skal den fusionere med Sydvestjysk Andel? Spørgsmål, der skal afklares i den nærmeste fremtid, og holdningen er meget splittet.

Ifølge Landbrug Syds oplysninger går et flertal i bestyrelsen ind for en fusion med den store nabofoderstof, men blandt medlemmerne er der stemning for at fortsætte som selvstændig grovvareforening.

Vejrup Andels Grovvareforening er en solid forening, men spørgsmålet om foreningens fremtid er blevet aktuelt, fordi forretningsfører Peter Jessen stopper 1. maj efter mere end 40 år på posten. Han er på det nærmeste synonym med forretningen.

For at drøfte fremtiden med medlemmerne var der indkaldt til orienteringsmøde på Vejrup Kro i sidste uge, og godt halvdelen af medlemmerne var mødt frem. 45 deltog i debatmødet, og de var delt i to grupper, hvor flertallet var fortaler for en fortsat selvstændighed og derfor ansættelse af en ny forretningsfører.

- Vi nåede ikke frem til nogen afgørelse på orienteringsmødet, og i bestyrelsen vil vi nu vurdere situationen og snarest komme med et udspil, lyder det fra formanden Kurt Bolding, der ellers ikke ønsker at kommentere situationen.

Flertallet i bestyrelsen kan ikke umiddelbart skaffe flertal blandt medlemmerne for at indgå i en fusion. Nu er debatten i gang, og inden længe kommer der et udspil - foreløbig er fremtiden for Vejrup Andels Grovvareforening usikker.

Læs også