Bredt samarbejde giver styrke

Fyns Familieudvalgs formand opfordrer til tættere samarbejde mellem de grupper, som er med til at tegne landbrugets og landdistrikternes image.

I sin beretning på årsmødet sidste mandag på Nyborg Strand i Dansk Landbrugs familielandbrugssektion og familieudvalg omtalte Familieudvalgets formand, Rut Jørgensen, det fynske initiativ »Luk op for en glad familie«, og hun pointerede, at projektet har så mange kvaliteter, at det bør overvejes, om det skal udbydes på landsplan.

Ved samme lejlighed slog Fyns Familieudvalgs formand, Lilly Jørgensen, til lyd for et større samspil mellem blandt andre Dansk Familieudvalg, Familie og Samfund og 4H med flere.

Lilly Jørgensen har efterfølgende over for Landbrug Fyn nærmere uddybet sine tanker og ideer bag forslaget.

- Udgangspunktet er, at vi nu har én organisation, Dansk Landbrug, og deri ligger også det økonomiske arbejdsgrundlag for en lang række grupper.

- Derfor kunne mit forslag være, at der bliver nedsat en gruppe under én hat, bestående af mennesker, som arbejder med og for landbruget og landdistrikterne - for eksempel Familieudvalget, Landbrugets Samfundskontakt, 4H, Familie og Samfund, Skolekontakt, Landkøb og mange flere, som får penge af landbrugets kasse.

- Ud fra målene og indsatsen skulle man så lave en fordelingsnøgle, som efter min bedste overbevisning kunne bruges sådan, at man fik penge efter indsats, fortsætter Fyns Familieudvalgs formand.

- Hvis man fik ressourcerne fordelt på den måde, kunne det jo godt ske, at nogle af grupperne fik nogle flere penge, mens andre måtte nøjes med færre. Men samlet set ville samarbejdet og fordelingen af mål og opgaver betyde, at vi - det vil sige landbruget og landdistrikterne i det hele taget - fik mest muligt ud af den økonomi, der er til rådighed.

- Med de store forandringer, der sker, vil jeg sige, at det ikke kun er landbruget, vi skal snakke med. Vi skal tværtimod snakke med alle meningsdannere. Langt de fleste mennesker, der bor og lever på landet, er jo i virkeligheden supergode ambassadører for landbruget. Derfor: Hvis vi har nogle ideer og samarbejder om opgaverne, så rykker det noget i lokalsamfundet.

Lilly Jørgensen håber at få reaktioner på sine tanker om et bredt samarbejde til gavn for landbruget og landdistrikterne, og hun vil meget gerne kontaktes af folk, der har ideer. Lilly Jørgensen har telefon 6447 1484.

Læs også