Vrede over virksomhedsbidrag

(LANDBRUG FYN) Svendborg Kommune kræver bidrag fra landmændene til lønning af en offentlig ansat affaldskonsulent.

Landmænd i Svendborg Kommune er vrede over kommunale opkrævninger til aflønning af en erhvervsaffaldskonsulent. Kommunen har modtaget over 500 klager, hvoraf mange er fra landmænd. Ordningen med den offentlig ansatte konsulent er obligatorisk for alle virksomheder i kommunen, men ordningen har specielt vakt vrede i landbruget, fordi udgifterne til ordningen ikke fordeles efter affaldsmængde eller -vægt eller -type. Størrelsen på opkrævningerne, der forfalder til betaling i morgen, tirsdag, er opgjort efter arealet på produktionsbygningerne, så både stalde, lader og maskinhuse tæller med som affaldsproducerende.

Både Sydfyns Familielandbrug og Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, kalder afregningsprincippet for uretfærdigt.

Som det fremgår nederst her på siden opfordrer formand for Agrogården, Kurt Nissen, Svendborg Kommune til at stille op og forklare sig over for de vrede landmænd på et offentligt møde.

Da Svendborg Kommune har hentet de tal, der ligger til grund for opkrævningerne, i SE-registret og BBR-registret opfordrer Sydfyns Familielandbrug sine medlemmer til sørge for at oplysningerne i registrene er korrekte, så for eksempel gamle bygningerne, der står tomme, fordi der ikke længere er animalsk produktion på gården, ikke tæller med, når det affaldsproducerende erhvervsareal skal gøres op.

Sydfyns Familielandbrug opfordrer medlemmerne til under alle omstændigheder, at kontakte økonomikonsulent Hans Erik Eriksen, der er foreningens rådgiver på området. Det skal ske før medlemmerne indberetter ændringer til de offentlige registre, da upåagtede fejltagelser i forbindelse med ændringerne i registrene kan få betydelige utilsigtede økonomiske konsekvenser på andre områder, der berører det offentlige.

Læs også