Surt for kirsebæravlen

(LANDBRUG FYN) Ingen kan pege på årsagerne til, at avlen af surkirsebær igen i år svigter. Kun 20-30 procent af en normalhøst forventes.

Landets avlere af surkirsebær er dybt frustrerede. Atter i år er der nemlig stort set ingen bær på træerne til trods for, at vækstsæsonen har været ganske normal med gode klimatiske forhold.

- Vi har kun haft en normal høst i to ud af de seneste seks år, og i år ser det igen slemt ud i plantagerne, fortæller formanden for kirsebæravlerne herhjemme, Jens Holme Pedersen, Kogsbøllegård ved Nyborg.

- Det bliver nok kun i 20-30 procent af plantagerne, at bærhøsterne overhovedet kommer på arbejde. Og det værste er, at ingen - hverken avlere, rådgivere eller forskere - kan give et kvalificeret bud på, hvad årsagen kan være.

- Indtil det tidspunkt var sæsonen ellers forløbet helt normalt med god blomstring og bærsætning, men så faldt næsten alle de små bær af uransalige grunde af træerne, beretter den østfynske bæravler.

For ikke at gøre skade på plantagerne har han og kollegerne troligt måtte pleje plantagerne. Eneste omkostning, som vil kunne undgås i den prekære situation, er i sagens natur udgifterne til bærhøsten.

- Der findes omkring 2.500 hektar med Stevnsbær herhjemme. Levetiden i en plantage er typisk omkring tyve år. Derfor kan man ikke blot sadle om, men håbe på, at bæringen igen vender tilbage.

Fra alle fronter arbejdes der hårdt på at finde årsager og løsninger for den uholdbare situation for avlerne, der naturligvis lider store tab, når der ingenting høstes i plantagerne.

- Men lykkes det ikke at få løst problemerne, frygter jeg, at mange vil tage konsekvensen og i værste fald vil kirsebæravlen uddø i Danmark, forudser Jens Holme Pedersen.

Stevnsbær, der næsten kun findes i Danmark, er eftertragtet såvel i den danske bærindustri som på eksportmarkederne. Generelt er afregningspriserne gode, men med udsigten til en høst på kun 20-30 procent af et normalt år kan der endnu ikke siges noget om årets priser på danske kirsebær.

Læs også