Høstede hvede og rug

(Effektivt Landbrug) - Slet ikke så ringe, lød det torsdag fra Hverringe Gods’ driftsleder om den aktuelle rughøst. Alligevel kommer Hverringes tre Claas Lexion 480 mejetærskere næppe til at køre i rug igen.

Torsdag nåede Effektivt Landbrugs høstreporter til det fynske. Her kunne vi konstatere, at der for alvor er kommet gang i kornhøsten på Østfyn. Blandt andet på Juelsberg Gods’ jorde ved Nyborg.

Godset har op til denne sæson indgået en pasningsaftale med Hverringe Gods ved Kerteminde, og derfor var det torsdag eftermiddag Hverringes tre Claas Lexion 480 med en samlet kapacitet på cirka 50 fod, der gik i gang med at høste omkring 60 hektar brødrug.

Kornet blev kørt fra med en 25 tons sneglevogn og kørt videre til Hverringe med traktorer og lastbiler. På godset får kornet en sidste »trimning«, inden det transporteres til køberen.

- Brødrugen er solgt til ØA Fyn på kontrakt. Det er endnu for tidligt at sige noget helt konkret om udbytte og kvalitet. Men det ser faktisk ikke så ringe ud, forklarede driftslederen på Hverringe, Rune Gjengedal, da vi talte med ham torsdag aften, hvor de 60 hektar rug var mejetærsket.

- Vi overtog sådan set rugen, idet den var i jorden, da aftalen blev indgået. Og min forgænger har virkelig gjort et flot stykke arbejde, og derfor har vi tilsyneladende kunnet høste rimeligt i en virkelig nem afgrøde, hvor såvel strå som kerner var modnet tilfredsstillende, forklarede Rune Gjengedal, som dog ikke forsøger at skjule, at rug ikke er hans favoritafgrøde.

- Nu er jeg jo blot driftsleder, og derfor afgør jeg ikke suverænt, hvad der skal sås efter høst. Men vi bilder os da ind på Hverringe, at vi er bedre til mange andre afgrøder end lige rug – eksempelvis frøavl. Og det vil jeg da selvfølgelig ikke skjule for nogen. Så det kan godt være den sidste rug, vi lige har høstet med Hverringes mejetærskere, konstaterede Rune Gjengedal.

Hverringe Gods driftsleder står for driften af rundt regnet 1.700 hektar jord. De 1.100 hektar er godsets egen jord. Hertil kommer cirka 550 hektar fra pasningsaftalen med Juelsberg Gods samt jord fra et par mindre gårde.

Starten gik i sorten Patrick, og det skete med en vandprocent på 14-15.

- Jeg har endnu ikke tal på udbyttet af det, vi har høstet. Så det vil jeg ikke begynde at sige noget om. Men det ser fornuftigt nok ud i den mark, vi er gået i gang med, hvor vi har hvede efter hvede. Det ligner en almindelig gennemsnitshøst for os, konstaterede Henning Jensen, som mejetærsker med en New Holland 880 på 30 fod.

Mejetærskeren skal gennem cirka 140 hektar hvede hos Henning Jensen, der driver i omegnen af 300 hektar jord. Den høstede hvede lægges på lager.

- Og så håber jeg selvfølgelig at kunne sælge, når prisen er den bedst mulige, sluttede Henning Jensen.

Læs også