Formanden fylder 60 år

(LANDBRUG FYN) Henning Hansen, Ullerup, der runder 60 år i morgen fredag, glæder sig over at stå i spidsen for en lokal forankret andelsgrovvareforening med en markant, fremtidssikret profil.

Udover at formanden sammen med hustruen Hanne ejer og bor på gården, har stedet også en historisk tilknytning til den store fynske andelsgrovvarevirksomhed. Henning Hansens farfars bror drev således købmandsforretningen i Skamby, som senere blev omdannet til andelsgrovvareforening.

Efter salget af købmandsforretningen flyttede slægtningen til netop Ryttergaarden, som efterfølgende blev drevet af Henning Hansens forældre, og siden 1968 - som nygift og i en alder af kun 25 år - af fredagens fødselar.

- Gennem min opvækst og engagementet i landbruget så jeg hurtigt fornuften i andelsbevægelsen som landbrugets forlængede arm. Det forener landmændenes kræfter, og tjener andelsvirksomhederne penge, kommer det medlemmerne til gode.

I det hele taget er han imponeret over, at SAB - ikke mindst gennem den nuværende moderne ledelsesform og forretningsgang - med direktør Bent Juul Jørgensen i spidsen er formået at blive udbygget til den markante profil, som virksomheden i dag tegner i den lokale grovvarebranche.

- Som formand er det ikke min opgave at drive forretning, men kigge ledelsen over skulderen, sørge for et velfungerende bestyrelsesarbejde og varetage landmændenes interesser.

- Landmændene skal i en andelsvirksomhed behandles ens ud fra de samme forudsætninger. Det er en opgave for bestyrelsen, og jeg mener afgjort, at vi i SAB har et andelsselskab, vi kan være bekendt, siger den 60-årige formand.

- Først og fremmest skal vi drive en kommerciel forretning, der skal stå stærkt i markedet. Og det mener jeg ikke på nogen måde strider mod landmændenes interesser. Tværtimod kommer overskuddet medlemmerne til gode.

Siden han i 1990 kom ind i bestyrelsen, og fra 1995 som formand har Henning Hansen gennemlevet en spændende tid med masser af aktiviteter. En svær hurdle var lederskiftet, som til gengæld gav grundlaget for virksomhedens nuværende succes med fordobling af omsætningen på blot to og et halvt år.

- Det er skabt i et konkurrencepræget marked, hvor vi med et koncept med kvalitet i højsædet, leveringssikkerhed og en omkostningsbevidst strategi fremstår som et seriøst foretagende, stærkt forankret i det lokale landbrug.

Til gengæld er han tilfreds med, at SAB ikke blev indlemmet i det store opkøb af KFK’s grovvaredel sidste efterår.

- Vi var med i den indledende fase, men egentlig har jeg det rigtigt godt med, at vore medlemmer ikke skulle yde deres bidrag til de mange millioner af kroner, som KFK-ejerne med salget hentede ud af det danske landbrug.

Indtil i år har han også haft bestyrelsespost i Den lokale Andel - en post, som nu er overtaget af SAB’s direktør Bent Juul Jørgensen.

Inden Henning Hansen i 1995 blev valgt som formand hos SAB, stod der også organisationsarbejde på programmet - i landboforeningsregi. Således var han i en årrække bestyrelsesmedlem i Nordfyns Landboforening og i De fynske Landboforeninger. Sidstnævnte post blev udløst af hans egenskab som formand for Det regionale Planteavlsudvalg for Fyn. Derigennem var han også medlem i Landsudvalget for Planteavl og i en periode i det landsdækkende driftsøkonomiudvalg.

I fritiden svinges ofte jagtgeværet over skulderen, og desuden håber han og Hanne på at få tid til besøg hos den ældste søn og hans familie på den nyindkøbte bedrift i Canada.

Til gengæld vil de være blandt de mange fødselsdagsgæster, som givetvis dukker op, når der fra kl. 13.00 indbydes til åbent hus i et stort telt i Ryttergaardens dejlige have. Det vil den yngste søn, der ellers bor i nabolaget, imidlertid ikke. Han skal nemlig på søen for at passe sit job som maskinchef på en Mærsk supertanker.

Læs også