Topkarakter til dansk projekt i Polen

Et uafhængigt konsulentfirma giver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, stor ros for brugbarhed og effektivitet i arbejde med EU-tilpasning af bygningsstandarder.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, får topkarakter for et igangværende EU-finansieret projekt i Polen. Projektet overfører dansk viden om normer for landbrugsbyggeri i EU til et tilsvarende sæt regler for Polen, så landet hurtigt tilpasser sig medlemskabet af EU. Karakteren »særdeles tilfredsstillende« er givet af et uafhængigt konsulentfirma, som EU har bestilt til at bedømme ti projekter i Polen. Kun ét projekt mere får topkarakter.

- Konsulentfirmaet lægger stor vægt på, at vi med Farm Standards får skabt et brugbart værktøj, som gør det nemt for polakkerne at arbejde videre med områder som dyrevelfærd, hygiejne og miljø i husdyrproduktionen. Samtidig roser konsulentfirmaet effektiviteten i det tætte samarbejde med de polske kolleger, forklarer Tormod Overby, chefkonsulent på Landscentret, Byggeri og Teknik.

Projektet er tilendebragt og rapporteret ved udgangen af juni 2004.

- Vi er stolte over topkarakteren og håber, at vi kan spille en rolle i flere projekter i de kommende år, hvor de ti nye medlemslande så hurtigt som muligt skal blive fortrolig med arbejdsgange og krav ved deltagelsen i EU, siger Tormod Overby.

Læs også