Ny elektronisk fælled

Portal med populær fremstilling af resultater af forskning og forsøg inden for kvæg.

Dansk Kvæg, Danmarks JordbrugsForskning og Kvægbrugets Forsøgscenter har i fællesskab åbnet en ny hjemmeside med adressen

Siden er en forskningsportal der på dansk i en lettilgængelig form præsenterer de seneste resultater inden for dansk og udenlandsk kvægforskning og viser vej til mere uddybende information andre steder på Internettet.

- Ideen med www.kvaegforskning.dk er at skabe ét samlet sted, hvor man kan følge med i, hvad der sker inden for kvægforskningen. Formålet er at udnytte forskernes viden i det praktiske kvægbrug. Vi håber på denne måde at få kortere vej fra forskerne ud til brugerne, siger Centerleder Christian Friis Børsting fra Kvægbrugets Forsøgscenter.

Med sin position midt mellem forskerne på Foulum og rådgiverne på Landscentret er han den, der styrer det nye samarbejde.

- På denne portal vil vi lægge korte artikler med en mere populær fremstilling af resultater af forskning og forsøg end i de uddybende videnskabelige artikler og rapporter. Artiklerne er skrevet af forskere og konsulenter, og de henvender sig til landmænd og rådgivere, som ønsker at holde sig ajour med den nyeste viden. Desuden vil der være henvisninger til blandt andet nyhedsbrevet Ny KvægForskning, nye forskningsrapporter og Grøn Viden fra Danmarks JordbrugsForskning samt KvægInfo på LandbrugsInfo.

Portalen er netop åbnet og vil løbende blive udbygget. Der er blandt andet et foredragskatalog på vej, hvor man kan finde et spændende foredrag med en af eksperterne blandt forskere og rådgivere.

Læs også