Lykkenssæde lukker

(LANDBRUG FYN) Den store, nye landsdækkende kvægavlsforening samler aktiviteterne på tre jyske tyrestationer, og dermed forsvinder den sidste fynske kvægavlsbastion.

Til nytår forsvandt den sidste selvstændige fynske kvægavlsorganisation, da Kvægavlsforeningen Fyn blev indlemmet i den nye landsdækkende Kvægavlsforeningen Dansire.

I den forgangne uge blev der på foreningens repræsentantskabsmøde offentliggjort en ny strategiplan for kvægavlen herhjemme. Og den levner ikke plads til den fynske tyrestation, Lykkenssæde i Fangel.

Indenfor et års tid påregnes lukning af stationen, der dermed kun fik godt 20 år på bagen som den store fremtidssikrede, samlede fynske tyrestation.

Han påpeger, at det i moderne kvægavl i princippet er underordnet, hvor tyrene står placeret. Men det har vist sig, at den mest rationelle driftsform fås med store tyrehold på 5-600 tyre.

- Udvidelse af Lykkenssæde var da inde i overvejelser omkring den nye struktur, men dels har ejendommen for lidt jordtilliggende, og dels var der miljømæssige overvejelser på grund af den bynære beliggenhed.

Stationen ventes sat til salg i løbet af næste år, og tyrene vil blive overført til de fortsættende Dansire-stationer, som vil være Bovlund i Sønderjylland og stationen ved foreningens hovedsæde i Assentoft.

Udover Lykkenssæde lukkes med den nye strategiplans ikrafttræden tyrestationen Kronborg ved Thisted, Hornshøj ved Holstebro, ligesom Vardegård ved Varde vil blive afviklet på lidt længere sigt.

Til at huse foreningens mange ventetyre blev det på repræsentantskabsmødet i mandags besluttet at købe en kvæggård på 122 hektar tæt ved Vardegård.

I alt ønsker Kvægavlsforeningen Dansire fremover at have plads til 1.500-1.800 tyre. De vil kunne være på de tre tilbageblivende jyske stationer, hvor der af veterinære hensyn til eventuel sygdomssmitte vil blive placeret tyre af alle racer samt kødkvæg på alle tre stationer.

Læs også