Det runger i en gylletank

(LANDBRUG SYD) Men ellers kunne en moderne gylletank såmænd godt bruges til festsal - før den bliver taget i brug.

De færreste har prøvet at stå på bunden af en fire meter dyb gylletank. Men gæsterne forleden hos Lorens og Kristian Jessen i Todsbøl ved Tinglev fik tilbudet. De to landmænd - far og søn - præsenterede nemlig et lækkert nybyggeri, en slagtesvinestald med 1950 stipladser til vådfodring, en ny gylletank på knap 30 meter i diameter samt en ny lade og maskinhus.

Svinestalden er indrettet med seks sektioner plus en halv sektion til udslusning og bufferstald. Det er et byggeri til cirka seks millioner kr., og det er blevet gennemført inden for tidsplanen, selv om februars hårde frost satte byggeriet i stå i en måned.

Der er selvfølgelig også værksted, baderum og kontor i den nye stald. Stierne er med fuldspalter og drænet gulv, og hver sektion kan sættes i blød, vaskes og desinficeres, før et nyt hold dyr kommer ind.

Panelerne fra Panel Tech er udført i giftfri plast og konstrueret til at forhindre enhver intern ophobning af skidt. Det betyder dels, at de kan renses effektivt, dels at materialerne kan genbruges, hvis man en dag beslutter at indrette sin stald anderledes.

Grisene vejer 30 kilo, når de kommer i stalden, og når de når de 100, venter lastbilerne for at køre dem til slagteriet i Blans. Eller sagt på en anden måde, hver 14 dage skal der 304 nye grise ind i stalden.

Gylletanken er 29,5 m i diameter, fire meter dyb og med en spids overdækning, der hviler på en ti meter høj mast midt i tanken. Der er udluftning i toppen, men konstruktionen forhindrer omkring 98 procent af kvælstoffordampningen fra tanken i at forsvinde - og det betyder, at gyllen kommer til at indeholde op til 12 pct. mere kvælstof, end den ellers ville.

Der kan være 2800 kubikmeter i tanken. Overdækningen slutter lufttæt til kanten af tanken, og plastdækket over tanken er i øvrigt så solidt, at det kan bære en bil.

- Vi har prøvet det med en Polo, jokede bygmester Michael Nielsen, Bolderslev, der har opført tanken. Der skete først noget med bilen, da den gled ud af kranen, som skulle løfte den ned …

En masse mennesker ville gerne se nybyggeriet, og hele projektet var åbent for gæsterne undtagen de tre første sektioner i svinestalden, som allerede var klargjort til at modtage de første svin - og der ville man ikke risikere at få smitstof bragt ind.

Mange af gæsterne fandt også ned i tanken, som i dagens anledning var blevet forsynet med en trætrappe på både yder- og inderside. Den er utroligt stor, når man ser den indefra, og Lorens Jessen spøgte med at det var en skam, hans datter først skal giftes til sommer - for der havde været plads nok til at holde reception.

Det ville nok have skaffet brudeparret en plads i Guinness’ rekordbog - men gæsterne ville ikke have haft en chance for at følge med i bryllupstalerne, for det runger ganske gevaldigt i sådan en tank.

Læs også