Tyndt afgasset gyllefraktion siver hurtigere i jorden

(Effektivt Landbrug) Efter installation af dekantercentrifuge bringes kun den tynde fraktion tilbage til gylleleverandørs egne marker. Det løber hurtigt i jorden og giver dermed færre lugtgener for de omkringboende, erfarer fynsk svineproducent.

Den tynde fraktion løber hurtigere i jorden end den normale og mere tyktflydende gylle. Det varer derfor ikke længe, før lugten også er forsvundet. Efter en time kan man knapt ane, at der har været kørt gylle ud på marken.

For svineproducent Lars Vestermark på Voldgård, der har arealer op til Odenses bygrænse, er lugtgenerne en vigtig faktor. Sammen med sin far driver han en 480 søer stor svineproduktion i et anpartsselskab. Da alle grisene fedes op til slagtevægt, er der tale om betydelige gyllemængder, som skal fordeles på cirka 300 hektar agerjord med hovedsagelig foderkornsproduktion til eget brug.

Sammen med mere end 20 andre landmænd i området er Lars Vestermark med i Fangel miljø- og Energiselskab, der gennem snart mange år har behandlet gylle ved hjælp af biogasproduktion.

- Dermed undgår vi at få så meget fosfor med tilbage på vore egne arealer. Fosforen bindes fortrinsvis i den tykke kompostfraktion, som typisk afsættes til større fynske planteavlsbrug, hvor jorden ikke har fået så store gyllemængder gennem årene, forklarer Lars Vestermark og ser store fordele ved at kunne fordele fosforen på et større areal.

- Leverandørerne kan selv vælge, om man vil have ubehandlet, afgasset gylle retur som hidtil eller nøjes med den tynde fraktion, fortæller Lars Vestermark.

- Vi har for år tilbage været så heldige at kunne bygge gylletanke til returgyllen ude, hvor det skal bruges. Hjemme ved staldene har vi i princippet kun en fortank, hvorfra energiselskabets gyllelastvogn løbende henter den friske gylle. For hvert eneste læs gylle, der læsses af i biogasanlægget, tages et læs afgasset gylle med tilbage til en af vore lagertanke, der ligger i tilknytning til markerne, hvor det nu udbringes.

- Det er Egekjærslund Maskinstation, der udfører arbejdet for os. Vi har tidligere selv prøvet med gyllevogn, men det ødelagde jo alting i marken, siger den fynske svineproducent og sparker i jorden.

- I dag ville det være helt umuligt at køre i marken med en gyllevogn, mens det er helt perfekt at køre med gylleudlæggeren.

Den 24 meter brede gylleudlægger kører frem og tilbage i samme spor og deler dermed fordelingen af de 35 ton pr. hektar med halvdelen i hvert træk.

- Buffertanken med den kraftige pumpe, der sender gyllen ud til udlæggeren, tager derfor lige nu gyllen direkte fra den store gylletank. Skal vi udlægge gylle andre steder, kører vi selv i pendulfart med gylletransportvogne til buffertanken. Disse vogne stiller maskinstationen også til rådighed, fortæller Lars Vestermark.

Egekjærslund Maskinstations gylleudlægger kan udlægge cirka 100 kubikmeter gylle i timen.

Læs også