Ib W. Jensen ny formand

(LANDBRUG FYN) Niels Chr. Larsen blev som ventet afløst af Ib W. Jensen på formandsposten i Fyns Familielandbrug.

I stedet konkurrerede de to om næstformandsposten. Det valg vandt Bent Erik Larsen med 37 stemmer mod Merete Hjorth Pedersens 23 stemmer.

På generalforsamlingen lød der stor tak til den hidtidige formand Niels Chr. Larsen, der nu har solgt slægtsgården på Thurø for at etablere svineproduktion på en nyindkøbt gård i det sønderjyske.

- Du har været god til at tage beslutninger, og samtidig har det været dejligt, at vi på Fyn – trods forskellige holdninger til fusionen med landboforeningerne – har kunnet arbejde godt videre uden nogen former for mudderkastning, sagde Ib W. Jensen til sin forgænger og ønskede ham held og lykke med den »nye« tilværelse.

Læs også