Gummimåtter i hele stalden

(Effektivt Landbrug) Inspirationstur til Canada gav mod på kvægstald med gummimåtter.

En sønderjysk mælkeproducent med hollandsk baggrund forsøger sig nu med en ny type underlag i en nyindrettet kostald. En sengebåsestald med gummimåtter på de frie arealer mellem sengebåsene og malkerobotten.

- I forbindelse med, at jeg planlagde at udvide og installere en ny malkerobot spekulerede jeg over, hvordan stalden skulle indrettes. Jeg havde en ide om at gummimåtter kunne være godt for dyrevelfærden, og spurgte Lely om de kendte nogle landmænd, der havde erfaring med materialet. Lely formidlede kontakt til nogle landmænd i Canada, som jeg besøgte sidste år, fortæller Frans Jans, Rosthøj ved Branderup.

- Hvis skraberen støder ind i en ko stopper den, holder pause og begynder så igen efter et minut. Det hele kan justeres på et panel, siger Frans Jans, der kom til Danmark for syv år siden. Indtil da havde han drevet landbrug i Holland siden 1980.

De to centimeter tykke måtter blev lagt ud i torsdags. Måtterne er gjort fast langs kanten, men ikke til underlaget, da det skal kunne give sig alt efter temperaturen i stalden. Den ny stald og malkerobotterne blev taget i brug forrige fredag. Cirka 125 af gårdens 250 køer skal gå i den nye stald, mens resten bliver i den gamle stald.

Bortset fra det, vil der ikke blive nogen trafik af køer mellem de to stalde. Alle køerne har fået beskåret klovene i forbindelse med indvielsen af den nye stald, og efter en rum tid vil det så blive vurderet, hvad gummimåtterne betyder for klovene.

Læs også