Elselskab løj om erstatninger

(LANDBRUG FYN) Medarbejder fra el-transmissionsselskabet Fynsnet omtalte en udløbet aftale med Dansk Landbrug om erstatning, som var den gældende - og fik flere landmænd syd for Odense til at skrive under på en aftale om kabelføring i deres marker. Imidlertid truer selskabet i stedet med fremtidige ekspropriationer.

En række midtfynske landmænd er vrede på el-transmissionsselskabet Fynsnet. En af dets medarbejdere, en montagemester, har undladt at oplyse dem om, at en aftale med Dansk Landbrug er udløbet. Han har fået dem til at skrive under på en kontrakt med lav erstatning for kabler gennem deres marker.

I mindst et tilfælde har samme medarbejder fastholdt usande oplysninger overfor en landmand, Lars Vestermark, Stenbogård, ved Fangel, der dog ikke umiddelbart skrev under. Lars Vestermark blev præsenteret for en folder fra Dansk Energi, hvor der ved siden af taksterne fra 2002 med kuglepen var tilføjet nye takster med det angivelige 2003-niveau.

De nye takster kan nemlig kun være hentet et sted. Nemlig fra Dansk Energi, der har forsynet sine medlemmer med ny folder med de takster, som Dansk Energi anbefaler for 2003.

Det fremgår imidlertid tydeligt af samme folder, hvorfor Dansk Energi kun kan komme med anbefalinger til erstatninger i 2003. Øverst i folderen står der: »Nedenstående takster for 2003 er beregnet efter reglerne i den nu opsagte landsaftale mellem landbrugsorganisationerne og Dansk Energi.«

Så enten montagemesteren, der indgik kontrakterne med landmændene, eller den kollega, der har forsynet ham med de nye takster, må have vidst besked om, at aftalen med Dansk Landbrug var udløbet. Med andre ord har enten den medarbejder i Fynsnet, der har ansvaret for at holde sig ajour med oplysningerne fra brancheforeningen, løjet overfor montagemesteren, eller også har montagemesteren løjet overfor landmændene.

Når montagemesteren kørte fra landmand til landmand med en tyndslidt folder fra 2002 med håndskrevne tilføjelser, kan det skyldes, at Fynsnet har et motiv til at undgå at henlede lodsejernes opmærksomhed på, at der ikke længere eksisterer nogen aftale. Usikkerhed om priserne kunne få nogle landmænd til at klage til taksationskommissionen over størrelsen på erstatningen, og det kan forsinke udlægningen af el-kablerne i op til et halvt år.

- Vi ikke interesserede i forsinkelser, siger teknisk assistent Rasmus Weber fra Fynsnet.

- Jeg vil gerne rose LandboFyn for at arbejde i det rette tempo, lyder det fra Stenbogård.

Selv efter Lars Vestermark gjorde montagemesteren opmærksom på, at den tidligere aftale for længst var opsagt af Dansk Landbrug, fastholdt medarbejderen i flere omgange, at aftalen eksisterede. Blandt andet gjorde montagemesteren sig den ulejlighed at køre ind til Fynsnets hovedkontor.

- Han kom tilbage med samme besked: Den gamle aftale er gældende, lyder forklaringen fra Lars Vestermark.

- Det er ikke sket på min instruktion, og medarbejderen har nu fået instruktioner om den korrekte fremgangmåde, siger teknisk assistent fra Fynsnet, Rasmus Weber, der sidder med sagen.

Sagen begyndte for nogle uger siden, da Fynsnet planlagde et 60 kilovolt kabel gennem nogle marker ved Volderslev og Fangel syd for Odense. I den forbindelse tog el-transmissionsselskabet kontakt til de berørte lodsejere for at aftale kompensation for at få lov at tinglyse en servitut på jorden, der giver adgang til senere vedligeholdelse. Desuden forpligter landmændene sig til at hente tilladelse, inden de grubber jorden over kablerne, hamrer pæle ned, eller bygger på stedet.

I sidste ende har el-transmissionsselskaber ret til at ekspropriere, og ved en eventuelt tvist om erstatningens størrelse kan taksationskommissionen tage hensyn til sådan en aftale.

På den baggrund og i den tro, at alt var i den skønneste orden, skrev flere af de landmænd, som Fynsnet kørte ud til, under på en aftale om en erstatning på syv kroner pr. løbende meter kabel.

Der er endnu ikke lavet nogen ny aftale, men på baggrund af de nye afgørelser vil Dansk Landbrug gå efter at forhandle en takst på 29 kroner pr. løbende meter og dertil forsøge at skaffe medlemmerne et gebyr på 3.500 kroner pr. kontrakt.

Dansk Energi anbefaler sine medlemmer at efterregulere erstatningen i de kontrakter, der er indgået, siden den gamle aftale udløb, såfremt der laves en ny aftale mellem organisationerne. Den oplysning fik Lars Vestermark imidlertid heller ikke fra montagemesteren.

- Det kan godt gøre mig harm. Nu har Fynsnet valgt at lægge kablet udenom min jord. Havde jeg fået sikkerhed for, at jeg kunne få efterreguleret erstatningen, så snart der bliver lavet en ny aftale, så havde der ikke været grund til den ekstra linieføring, lyder det fra Fangel-landmanden.

Det betyder imidlertid ikke, at papiret fremover vil blive trukket frem.

- Når det ender i den slags ordkløveri, så hører alt op. Landboforeningerne er åbenbart ikke interesserede i samarbejde. Hvis landmændene ikke straks skriver under, så vil vi ikke love at efterregulere. Så kører vi i stedet en ekspropriationssag på det, siger teknisk assistent Rasmus Weber, der tvivler på, at taksationskommissionen vil sætte erstatningen så højt, som det Dansk Landbrug og de lokale landboforeninger anbefaler.

Efter Landbrug Fyn gik ind i sagen, fik en af de landmænd, der har skrevet under på en aftale om en erstatning på syv kroner pr. løbende meter, Jørgen Abildgaard Jensen, Volderslev, onsdag besøg fra montagemesteren, der ifølge Jørgen Abildgaard Jensen sagde, at han kan rive den håndskrevne aftale i stykker, og at der inden længe vil komme et nyt forslag fra Fynsnet.

- Jeg ved ikke, om det er lige lovlig flot at stole på ham, når han allerede en gang har fået mig til at indgå en aftale på falske forudsætninger, siger Jørgen Abildgaard Jensen.

Læs også