BSE-seminar 1. maj i Herning

(Effektivt Landbrug) Arrangørerne ønsker blandt andet en redegørelse for de erhvervsøkonomiske og erhvervspolitiske forhold i relation til BSE.

Seminaret afholdes i kølvandet på Dansk Kvægs kongres i februar, hvor BSE var til stor debat bland de deltagende kvægbrugere og eksperter.

Formålet med seminaret i Herning er ifølge arrangørerne at få præciseret den viden, der i dag eksisterer om BSE i relation til smittekilder, smitteveje, inkubationstider, sygdomsudvikling, analysemetoder, bekæmpelse og sanering.

Man ønsker ligeledes at få redegjort for den faglige målsætning om BSE-frihed samt at få redegjort for de erhvervsøkonomiske og erhvervspolitiske forhold i relation til BSE.

Arrangørerne oplyser, at alle med interesse for BSE er velkomne. Man understreger dog, at man skriftligt og bindende skal tilmelde sig arrangementet, der er gratis. De stramme tilmeldingsregler skyldes, at man ikke vil stå med en masse tomme stole og en masse mad, som ikke bliver spist, fordi folk trods tilmelding er blevet hjemme.

- Det håber vi, folk har forståelse for, og at man derfor respekterer tilmeldingsreglerne, lyder det fra Gitte Rohmann, Mejeriforeningen.

Læs også