Stagnation blandt vikarer

(LANDBRUG SYD) Færre benytter sig af vikarer i landbruget. I Vikarservice Ribe Amt vil man derfor nu søge andre arbejdsopgaver end landbruget.

Her kom han foruden udvidelsen af EU og krigen i Irak ind på netop den stagnation og flere steder direkte fald i antallet af vikartimer, der også ses i Ribe Amt.

Sidste år solgte Vikarservice Ribe Amt således knap 75.000 vikartimer mod godt 86.000 i 2001. På landsplan blev der sidste år solgt 923.737 timer hvilket var en nedgang på seks procent.

Sidste år blev der tillige lavet en aftale med forsikringsselskabet Topdanmark om en sygdomsforsikring for landmænd og deres medhjælpere, der betyder at landmanden for en præmie på 1.500 kroner om året forsikres med 500 kroner dagligt i 170 dage til vikarhjælp.

Bestyrelsen og administrationen hos Vikarservice Ribe Amt har tillige besluttet at være mere offensiv og søge andre opgaver end landbruget. I forbindelse med generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende møde blev Aage Henriksen genvalgt som formand. Det samme blev næstformand Chr. Frederiksen, mens Leif Ventzelsen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Knud Vestergaard, der ikke ønskede genvalg.

Læs også