Ansøgninger glider endelig igennem

(LANDBRUG FYN) Fyns Amt luger ud i stakken af ansøgninger fra landmænd, der venter på at udvide.

Stakken af ansøgninger fra landmænd, der ønsker udvidelse af deres produktion, har siden 2000 hobet sig op i indbakken hos Fyns Amt. På det seneste har Miljø- og Arealafdelingen imidlertid sat tryk på sagsbehandlingen.

Landmænd, der vil udvide bedriften, har siden 1999 skullet sende en ansøgning til amtet. Gennem de sidste to-tre år har Fyns Amt pr. arbejdsdag i gennemsnit modtaget én sag om udvidelse eller ændring af husdyrbrug, svarende til cirka 200 sager pr. år. Det ser ud til at fortsætte, så der stadig kommer én sag om dagen.

På grund af usikkerheder om behandlingen af sagerne blev der i 2000 og 2001 opbygget store pukler af uafgjorte sager.

- Fyns Amt har sat flere ressourcer på opgaven. Derfor afgøres flere sager i øjeblikket, forklarer Olav Bojesen, Fyns Amts Miljø- og Arealafdeling.

- Jeg har klart det indtryk at samtlige af vores medlemmer vælger at inddrage os i forbindelse med kontakten til amtet. Det være sig i forbindelse med udfyldelse af indledende ansøgning såvel som ved efterfølgende tilretninger, fortæller planteavlskonsulent Ejler Petersen, Agrogården, Ringe.

Han er bare en af de medarbejdere hos Agrogården, der hjælper med ansøgningerne. Den store sagsmængde giver samtidigt konsulenterne et godt kendskab til de krav, amtet stiller.

Næsten samme melding kommer fra amtsgården.

- Fyns Amt har løbende optimeret sagsbehandlingen - også i et godt samarbejde med landbruget, oplyser Olav Bojesen.

Alene siden 13. marts har amtet afgjort 23 sager, hvor der ikke er brug for en egentlig VVM-undersøgelse.

Amtets godkendelse betyder dog ikke, at landmanden straks kan ringe efter håndværkerne. Naboerne har nemlig fire uger til at klage over afgørelsen til Naturklagenævnet. Endelig skal kommunen også spørges.

Læs også