Landboungdommen sagde ja til lokal indflydelse

Fremover er de lokale landboungdomsforeninger direkte repræsenteret i Danmarks Landboungdom.

Det vedtog medlemmerne, da der i Landboungdommen Fyn torsdag aften var årsmøde i Det fynske Landbocenter. Vedtægtsændringerne er dog et »diktat« fra Danmarks Landboungdom, idet man her har ønsket denne tættere kontakt til de lokale foreninger.

Ændringerne bevirker, at Landboungdommen Fyn måtte sige farvel til det specielle begreb - pigemedlem, som hvert år ellers skulle vælges som et sikkert kvindeligt, fynsk islæt i landsledelsen.

- I disse moderne tider med ligestilling er en sådan kønskvotering vel egentlig ikke nødvendig - heller ikke hos landboungdommen, siger den fynske ungdomskonsulent Ejgil Andreasen, der på årsmødet gennemgik de foreslåede ændringer for de fremmødte halvt hundrede medlemmer og gæster.

I sin beretning betegnede han det første år som formand som positivt.

- Jeg synes, at vi har fået lavet en del gode ting på Fynsplan og i lokalforeningerne. Og jeg kan med tilfredshed konstatere, at vores medlemstal er status quo i år i forhold til sidste år og regner da stærkt med, at vi kan blive flere i det nye år.

Per Brems Jensen fandt det dog lidt kedeligt, at Ærø blev nødt til at nedlægge sig selv, da man ikke kunne finde personer til at videreføre foreningen.

- Men jeg vil da sige, at hvis man får lyst til at starte igen, så er egenkapitalen jo blevet hensat til nogle friske kræfter, da det giver et godt sammenhold at have en lokalforening.

I den forbindelse nævnte formanden DM-stævnet i pløjning, som Landboungdommen Fyn i efteråret 2002 var vært for.

- Det gik godt efter forholdene, selvom det faktisk endte med et lille underskud på 7.000 kroner. Om det var os, der ikke havde den store vilje, eller det var vores naivitet, skal jeg lade være usagt. Men dagen gik rigtig godt, og dem, der hjalp, gjorde en stor indsats for at alt skulle »glide« let.

Per Brems Jensen oplyste, at i projektperioden, som løber fra oktober frem til udgangen af marts, har der været arrangeret to heldagsture for »Modul 1 klubben«, og der på torsdag afvikles et gratis arrangement for de unge på Dalum Landbrugsskole med spisning, foredrag og stand-up komik.

- Imidlertid må vi rent ud erkende, tilføjede modul 1 leder Rene Rasmussen fra salen, at det bliver vanskeligt at nå at få brugt alle pengene. Derfor håber vi på udskydelse af nogle aktiviteter frem til efteråret.

- Derfor ærgrer det os, at der endnu ikke er ansat en afløser for ham. Det er klar fordel at have en sådan person, der virkelig kan »sælge« os ud af til. Ellers taber vi megen god og velkvalificeret arbejdskraft til mange andre erhverv.

Forstander Chr. Ermose spillede i den forbindelse bolden videre til de fynske landboorganisationer, der skal tage initiativet til at opslå konsulentstillingen.

låne- og opsparingsmuligheder.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi stadig kun kan få et fradrag på 30 procent, når vi sparrer op på en etableringskonto. Der mangler en håndsrækning til de unge, der gør lidt for at samle nogle penge sammen til en gård eller på anden måde blive selvstændig, pointerede Per Brems Jensen.

Hans fandt det i orden, at man fra Danmarks Landboungdoms side arbejder for at afskaffe YJ-lånene for at gå over til en 90 procent belåning ved førstegangskøb. Men man skal passe på, at de unge ikke bliver rendt over ende af kreditforeningerne, ved at de så hæver kurtagen 1,5 til 3 procent.

- Så er man jo lige vidt, og vi har kun tabt alle fordelene.

- Det er helt urimeligt, at man står så usikkert som nyetableret og ikke kan vide, om man har købt katten i sækken. Det undrer mig, at man fra De fynske Landboforeningers side opprioriterer, at landmænd, der ikke kan udvide, skal have erstatninger, i stedet for at sørge for, at der kommer nogle nye i gang. Hvis vi ikke får startet nogle op, er det kun en kort årrække, vi har landbrug tilbage på Fyn, og så har man da skudt sig selv godt og grundigt i foden.

- Hvis man vil hjælpe dem, der ikke kan udvide eller sælge deres gård på grund af det, så skulle man da meget hellere sørge for, at de fik meget lempeligere regler for at flytte ud på åben mark, så der stadig var vækst i gården, og der igen kunne komme nogle nye til, understregede Per Brems Jensen i sin beretning.

Det fik formanden for De fynske Landboforeninger, Niels Hansen, op af stolen.

- Jeg mener i høj grad, at vi også støtter de unge, som vil ind i erhvervet. Og jeg er enig i, at det er uholdbart at nyetablerede mangler afklaring på deres situation, når de skal vente på en VVM-redegørelse. Men amtet bliver ved med at love kortere behandlingstider, uden det sker. Det er et stort problem, pointerede landboforeningsformanden.

- Det er ganske ulogisk, at vi ikke kan få lov til at flytte produktionen væk fra naboerne, svarede Niels Hansen.

Formanden for Danmark Landboungdom, Lars Hansen, deltog som aktiv medlem i Østfyns Landboungdoms bestyrelse i sagens natur også i årsmødet. Han bakkede synspunkterne op.

- Det er helt urimeligt for en etableret landmand, at man måske i et eller to år i uvished skal forrente en ejendom.

FAF-legatet blev i år tildelt Heine Pedersen, Volstrup ved Ringe, og Tina Knudsen, Årup.

Førstnævnte har i fem år siddet i bestyrelsen i Sydfyns Landboungdom, heraf de seneste to som næstformand. Blandt de mange udvalg, han deltager i, er modul 1 klubudvalget.

Også Tina Knudsen er modul 1 leder. Siden 2001 har hun været medlem af bestyrelsen i Vestfyns Landboungdom, hvor hun varetager sekretærjobbet. Til daglig er hun laborant på DLG’s centrallaboratorium i Odense.

Også Landboungdommen Fyns jubilæumslegat blev uddelt ved torsdagens årsmøde. Blandt de mange ansøgere gik årets legatportioner til Niels Ulrik Andersen, Fåborg, og Allan Clausen, Humble.

Læs også