Der er fremtid i dansk kvægbrug

(LANDBRUG FYN) - Vi er nogle af verdens dygtigste kvægbrugere. Men erhvervet kan ikke bære større byrder fremover, siger den fynske SDM-formand.

- Er der fremtid i dansk kvægbrug?

Det spørgsmål stillede formanden, gårdejer Carsten Hedegaard, Måre, da han aflagde beretning på generalforsamlingen forleden i Avlsforeningen for SDM-Dansk Holstein i Fyns Amt. Og hans umiddelbare svar var en absolut tro på fremtiden.

- Vi er nogle af verdens dygtigste kvægbrugere, påpegede Carsten Hedegaard. Vi er gode til at tilpasse os den nuværende situation, og vi må da også sige, at der er nogle, der har en rimelig årsindtægt. Men for mange har en dårlig indtjening. Derfor er det vigtigt, at politikerne er opmærksomme på, at grænsen er nået. Erhvervet kan ikke bære større byrder og begrænsninger fremover.

Carsten Hedegaard indledte sin beretning med at gøre opmærksom på, at avlsforeningen har skiftet navn fra SDM-Fyn til Avlsforeningen for SDM-Dansk Holstein i Fyns Amt. I den forbindelse kunne han oplyse, at foreningen siden nytår har mere end fordoblet sit medlemstal. Det skyldes primært, at Avlsforeningen for SDM-Dansk Holstein har besluttet, at alle, der bruger mere end 10 førsteinsemineringer, er medlem i avlsforeningen i det område, man bor i.

- Med den hastighed, avlsudviklingen har, – og besætningerne bliver fra 100 til 2-300 køer – er det utrolig vigtigt, at vi har en funktionel og brugervenlig ko, understregede Carsten Hedegaard. En af måderne til at få det er i høj grad at få kåret de enkelte køer, så man ved, hvad der skal satses på for at forbedre den enkelte ko.

- Det pilotprojekt, der har kørt på Fyn i to år vedrørende de kårede besætninger, hvor afkomsinspektørerne kører alene og kårer besætningen, fortsætter på Fyn. Det er ikke endeligt besluttet med resten af landet, men personligt tror jeg, det bliver besluttet at køre efter den fynske model.

De fem køer, som i øvrigt alle er efter Hubert, står i besætningerne hos John Harrekilde, Carsten Hedegaard, Sonja og Carsten Christensen, I/S Stokholmgård og hos Annelise og Leif Sørensen.

I forbindelse med generalforsamlingen hædres opdrætteren af »Højest kårede ungtyredatter 2002«. Hæderen gik til Arne Andersen, Kassemose, Bogense, for ko nr. 1887, en treårig V Danish-datter, der på sine første 305 dage har ydet 8.264 kg mælk, 347 kg fedt og 275 kg protein, i alt 622 kg værdistof.

Med hensyn til Dansk Kvæg opfordrede Carsten Hedegaard – på baggrund af landbrugskommissær Franz Fischlers forslag til en ny EU-reform - til opbakning om organisationens ledelse.

- Det er ikke rimeligt, hvis kvægproducenterne skal have flere restriktioner, fastslog han. Vi kvægbrugere må stå stærkt fremover, nu da vi har fået et samlet organ, Dansk Kvæg. Ét stort talerør er meget bedre end mange små. En af Dansk Kvægs store opgaver er, at danske kvægbrugere bliver EU’s mest konkurrencedygtige i fremtiden – set i relation til bæredygtighed og kvalitet.

Godt 50 deltog i generalforsamlingen, der fandt sted i Jordløse Forsamlingshus.

Som optakt til generalforsamlingen var der besætningsbesøg hos I/S Stougård ved brødrene Niels og Peder Stougård, Snave.

Læs også