Vigtigt at markere sig

(Landbrug Syd) - Lokalt er vi stadig to selvstændige foreninger, uanset fusionen til Dansk Landbrug, slog formand for Sydjysk Familielandbrug, Henrik Bertelsen fast i forbindelse med foreningens generalforsamling i sidste uge.

Formanden, Henrik Bertelsen, der i øvrigt med samtlige stemmer blev genvalgt til formandsposten, kom i sin beretning ind på fusionen mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne til Dansk Landbrug og de konsekvenser, det allerede har fået, og de der kommer senere.

- Som så mange andre har også jeg brugt meget tid og mange kræfter omkring fusionen, og skulle jeg have fået et ekstra gråt hår siden, skyldes det sikkert også det, sagde Henrik Bertelsen i forbindelse med sin beretning, hvor han ikke lagde skjul på, at han indtil videre mener fusionen er foregået tilfredsstillende, selv om han har mødt skeptikere undervejs:

- Nogle har ment, at når vi er fusioneret på landsplan er vi også fusioneret lokalt, men det passer ikke. Vi er her stadig med egen rådgivning og meninger, slog Henrik Bertelsen fast.

Og mens Henrik Bertelsen mener, at jordbrugskommissionerne generelt fungere tilfredsstillende, ser han gerne reglerne om fortrinsretten ændret, så man får andre måder at regulere den på. For eksempel så den første ejendom hektarmæssigt kan være større end tilladt i dag.

Også finansieringen for de unge landmænd, der står foran eller som netop har etableret sig, fik et par bemærkninger med på vejen. Her mener Henrik Bertelsen, at det er er en udmærket ide, at lade realkreditforeningerne stå for hele finansieringen, og ikke som i dag, hvor de sidste 30 procent typisk er finansieret af dyre banklån. Banklån, der får økonomien til at knække for mange unge landmænd.

Forslaget om at lade realkreditforeningerne stå for hele finansieringen blev bragt på banen forleden, af Henrik Bertelsens formandskollega i Sønderjysk Familielandbrug, Peter Petersen.

Henrik Bertelsen erkender, at det er mange penge, men tror til gengæld de kan være givet godt ud.

- Det er mange penge, men vi må jo erkende at for eksempel tv-spots ofte virker i andre sammenhænge. Det er et utroligt stærkt medie, sagde han.

Samtidig understregede han også vigtigheden af, at markedsføre sig som lokal forening, hvor blandt andet Samfundskontakten i Ribe Amt har haft gode erfaringer med udgivelse af blandt andet profil-aviser.

På rådgivningssiden mener han, at det er vigtigt at styrke den, blandt andet ved samarbejde med landsdækkende rådgivere og ved at bruge Internettets muligheder. I sidste ende handler det nemlig også om at bevare og skaffe nye medlemmer, understregede den genvalgte formand.

Foruden Henrik Bertelsens formandspost blev Bjarne Sørensen, Jens Aarhus, Robert Ditlevsen, Bent Brun, Jan Nielsen og Ole Kjær Madsen valgt ind i bestyrelsen. Sidstnævnte i stedet for Jens Eriksen, der ikke ønskede genvalg.

Læs også