Første maskinstation med DGI-nedfælder

Udover mindsket hjulslip håber Kaj Rasmussen, Gamst Maskinstation, at et nye nedfælderprincip til gylle kan nedbringe omkostninger til brændstof og sliddele.

På Gamst Maskinstation driver man selv små 500 hektar og arbejder dertil en del med gylleudbringning. 50.000 kubikmeter gylle bliver det til om året. Derfor ved man noget om de omkostninger, der er forbundet ved gyllenedfældning.

- Det, der har fristet os ved den nye DGI-nedfælder fra RKM Agro Tecnic, er muligheden for at nedsætte slidtagen på nedfældergrejet, siger indehaver Kaj Rasmussen, Gamst Maskinstation.

Maskinstationen kører i forvejen med tre nedfældere, blandt andet en stor selvkørende Terragator, som har været i gang et par år.

- Kun Terragatoren kan holde sortjordsnedfælderen i den rigtige dybde og dermed sikre at gyllen placeres rigtigt, siger Kaj Rasmussen.

- Vi håber at kunne spare nogle af de omkostninger, der er på de traditionelle nedfælderes sliddele. Og måske kan der også spares noget brændstof, håber Kaj Rasmussen.

Ifølge Landsforeningen Danske Maskinstationer ligger omkostningerne til sliddele ved gyllenedfældning i størrelsesordenen 50-100 kroner pr. hektar.

- Det nye nedfælderprincip betyder jo også, at traktoren bedre kan trække gyllevognen uden at lave spor og hjulslip, fordi man ikke skal trække noget skær gennem jorden.

I efteråret prøvede Gamst Maskinstation med et tilfredsstillende resultat DGI-nedfælderprincippet på egne arealer. Og fra dette forår har man investeret i en ni meter bred DGI-nedfælder, der bliver monteret på en Kimadan gyllevogn.

- Så vi håber da, at en del landmænd blandt vore kunder, får lyst til at prøve. Ikke mindst i græsmarkerne, hvor den ser ud til at lave et meget fint arbejde, siger maskinstationsmanden.

- Vi mødte en meget overvældende interesse for nedfælderen på Agromek. Desuden ved vi nu, at nedfælderen skal anvendes i planteforsøg både i Jylland og på Sjælland i den kommende vækstsæson.

- Indtil videre importeres DGI-nedfælderen fra fabrikken i Norge. Men vi har dog sikret os rettighederne til selv, helt eller delvist, at producere maskinen i Danmark, siger Edvard Simonsen.

Læs også